تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید
  کی‌روش: این چه بسته‌ محرمانه‌ای است که همه از آن خبر دارند!

کی‌روش: این چه بسته‌ محرمانه‌ای است که همه از آن خبر دارند!

این چه جور بسته پیشنهادی محرمانه‌ای است که در ایران همه از آن خبر دارند!" این واکنش کی‌روش به خبرهای منتشر شده از جزییات پیشنهاد فدراسیون فوتبال به اوست. این جمله‌ را علی کفاشیان به نقل از کارلوس کی‌روش بر زبان آورده است.

گعده ائل

گزارش و تحلیل

گفتگو

طنز

آخرین اخبار ورزشی