تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید
رکوردشکنی شناگر آذربایجان شرقی در 100 متر پروانه

رئيس هيئت شناي آذربایجان شرقی:

رکوردشکنی شناگر آذربایجان شرقی در 100 متر پروانه

ابراهيم فيروزي رئيس هيئت شناي استان آذربایجان شرقی درپيامي ركورد شكني مهدي انصاري بازمان 55ثانيه و67صدم ثانيه پس ازهفت سال وثبت ركورد جديد درشناي 100مترپروانه براي كشورمان را تبريك وتهنيت گفت.

گعده ائل

گزارش و تحلیل

گفتگو

طنز

آخرین اخبار ورزشی