تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید
دریاچه ارومیه یک فاجعه ملی است/ پس از بازدید از دریاچه اظهار نظر خواهم کرد

وزیر نیرو در تبریز:

دریاچه ارومیه یک فاجعه ملی است/ پس از بازدید از دریاچه اظهار نظر خواهم کرد

وزیر نیرو در خصوص دریاچه ارومیه گفت: مشکل این دریاچه یک فاجعه ملی است و از زمان استقرار دولت تدبیر و امید، کار عملی و مطالعاتی بسیار گسترده‌ای در خصوص احیای آن صورت گرفته اما همان گونه که فرآیند آسیب‌دیدگی این دریاچه 15 سال طول کشیده شاید احیای آن نیز 15 سال و یا بیشتر طول بکشد.

گعده ائل

گزارش و تحلیل

گفتگو

طنز

آخرین اخبار اجتماعی