تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید
خودروسازان قیمت جدید خودروها را نپذیرفتند

در پی اعلام قیمت جدید برخی خودرو ها از سوی شورای رقابت

خودروسازان قیمت جدید خودروها را نپذیرفتند

دبیر انجمن خودروسازان ایران قیمت‌های جدید اعلام شده از سوی شورای رقابت را رد می‌کند همچنین به گفته معاون فروش ایران خودرو نیز قیمت‌های اعلام شده نیاز به بررسی دارد.

گعده ائل

گزارش و تحلیل

گفتگو

طنز

آخرین اخبار اقتصادی