تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید
 استفاده از گوشت گرم برای طبخ غذای نذری ممنوع   / غذاهای نذری را بیش از 3 روز در یخچال نگهداری نکنید

استفاده از گوشت گرم برای طبخ غذای نذری ممنوع / غذاهای نذری را بیش از 3 روز در یخچال نگهداری نکنید

رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران به هیات های عزاداری توصیه کرد که از گوشت گرم دام اعم از گاو و گوسفند برای تهیه غذاهای نذری استفاده نکنند.

 درمان خروپف با پنج دقیقه ورزش روزانه

درمان خروپف با پنج دقیقه ورزش روزانه

اغراق نیست اگر بگوییم که در خانه های سراسر دنیا، تخت خواب ها هر شب با صدای خروپف مردم جهان از تمام ملیت ها طنین انداز می شود. این اتفاق که عامل بسیاری از کدورت ها به ویژه میان زوجین شناخته می شود بهانه خوبی برای رونق گرفتن بازارهای انواع گجت های درمانی شده است، اما حقیقت این است که رفع این مشکل به همین سادگی نیست. کارشناسان می گویند انجام چند ورزش خاص، کارسازتر است.

گعده ائل

گزارش و تحلیل

گفتگو

طنز

آخرین اخبار گوناگون