تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید
راه رهایی از حساسیت‌های پاییزی چیست؟

راه رهایی از حساسیت‌های پاییزی چیست؟

چشم‌های سرخ و ملتهب که انگار شب تا صبح های‌های گریسته، صدای دورگه که از ته چاه در می‌آید، بینی سرخ که مدام ‌باید با دستمال کاغذی مچاله‌اش کرد تا از خارش بیفتد و به همه اینها سرفه و عطسه را هم اضافه کنید، اوضاع نابسامان تکمیل می‌شود.

گعده ائل

گزارش و تحلیل

گفتگو

طنز

آخرین اخبار گوناگون