۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲:۲۳ شناسه :۵۳۹۷۵

فیلم | بوسیدن دست وزیر توسط مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی !!!

فیلم لحظه بوسیدن دست وزیر جهاد کشاورزی توسط مدیر کل این سازمان در آذربایجان غربی !