۳ تیر ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۵:۱۹ شناسه :۱۰۶۹۸

تذکر کتبی نماینده سراب به وزیر امور خارجه

مهناز بهمنی در تذکری کتبی خطاب به وزیر امور خارجه کشورمان خواستار تسریع در پیگیری وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن شد.

به گزارش ائل پرس، 9 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی مشترکی خواستار پیگیری وضعیت دیپلمات ربوده شده کشورمان در یمن شدند.

مهناز بهمنی نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی به همراه 8 نماینده دیگر این تذکر را امضا کرده اند.

نوراحمد نیکبخت یپلمات ایرانی بوده شده در صنعا پایتخت یمن است که خبر دقیقی از وضعیت وی وجود ندارد و پیگیری ها برای بازگرداندن وی به کشور از سوی وزارت امور خارجه پیگیری می گردد.