تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

عضو سابق شورای شهر در گفتگو با ائل:

مدیر آلوده هیچ گاه نمی تواند درمقابل فساد کارکنان خود بایستد / مردم باید سیاست « نه به متخلفین » را در پیش بگیرند

آهور، عضو سابق شورای شهر تبریز در گفتگو با ائل مطرح کرد: هر جا که پای اعتبار و بودجه دولتی یا عمومی و بیت المال در میان باشد زمینه بروز فساد ایجاد می شود

مدیر آلوده هیچ گاه نمی تواند درمقابل فساد کارکنان خود بایستد / مردم باید سیاست « نه به متخلفین » را در پیش بگیرند

ایران آهور در گفتگو با ائل در خصوص بحث فساد شهرداری تبریز گفت: هر جا که پای اعتبار و بودجه دولتی یا عمومی و بیت المال در میان باشد زمینه بروز فساد ایجاد می شود و این فساد می تواند بصورت دست درازی به بیت المال و در قالب اختلاس، ارتشاء، رشوه، رانت، تبانی و و به صورت مستقیم، غیر مستقیم و بصورت مالی و غیر مالی شکل بگیرد.

افول آموزه های دینی و اخلاقی، ضعف در ساختار اداری مراکز دولتی و گزینش های سیاسی مدیران علل اصلی ایجاد فساد

وی ادامه داد: متاسفانه فساد در جامعه ما صرفا معطوف به شهرداری نبوده و به عنوان یک رفتار ناهنجار هر از چند گاهی در مراکز دولتی رخ می دهد و به نظرمن سستی اعتقادات و افول آموزه های دینی و اخلاقی، ضعف در ساختار اداری مراکز دولتی و گزینش های سیاسی مدیران و گردانندگان آنها، بدون ارزیابی توانایی های تخصصی آنان و همچنین بوروکراسی های زاید و وجود قوانین و مقررات پیچیده با ماده و تبصره های فراوان، از علل اصلی ایجاد فساد هستند.

مدیر آلوده هیچ گاه نمی تواند درمقابل فساد کارکنان خود بایستد

این عضو سابق شورای شهرافزود: در یک ساختار بیمار هر شخص سالمی در معرض اتهام قرار خواهد گرفت. در واقع مدیری که خود آلوده به فساد باشد هیچ گاه نمی تواند در مقابل فساد کارکنان خود بایستد. اختلاس های با مبالغ کلان، در اذهان عمومی بیشتر شائبه سازمان یافتگی و از پیش تعیین شده ایجاد می کنند.

گرفتن وام های هزار میلیاردی و فرار از کشور 

وی ادامه داد: این حجم زیادی از قانون گریزی در اذهان مردم نمی گنجد و همواره با این پرسش مواجه می شود که چگنه می شود که مردم عادی برای اخذ وام 5 میلیونی باید هزاران شرط و شروط را فراهم آورند در صورتی که فلان شخص به راحتی آب خوردن، وام چند هزارمیلیاردی گرفته و فرار می کند؟!

آهور در ادامه تصریح کرد: این نوع از فساد خطرناک ترین و مخرب ترین نوع آن می باشد که معمولا حمایت و هدایت عوامل پشت پرده هم درایجاد آن نقش ایفا می کنند و خواسته یا ناخواسته در این فساد سهیم می شوند هر چند که شاید هیچ گاه شناسایی، بازخواست و مواخذه هم نشوند. حتی در برخی کشورها گروه های مافیایی قدرتمندی برای فساد فعالیت می نمایند که در انتخاب دولتمردان هم دست دارند.

مرز بین نظارت و دخالت هیچ گاه تبیین نشده است

این عضو سابق شورای شهر در خصوص نهادهای ناظر بر عملکرد شهرداری ابراز نمود: شورای شهر در دسترس ترین نهاد ناظر بر شهرداری ها است که متاسفانه با وجود قریب به بیست سال از تشکیل آن هنوز سازوکار مناسبی بر این نظارت شکل نیافته و مرز بین نظارت و دخالت هیچ گاه تبیین نشده است و چه بسا اعضایی که در انجام وظایف نظارتی خود، به دخالت در امور اجرایی متهم شوند و برعکس اعضایی که با نقاب نظارت، در امور اجرائی دخالت می کنند.

مردم باید سیاست « نه به متخلفین » را در پیش بگیرند

وی ادامه داد:علاوه بر شورا، فرمانداری ها، سازمان بازرسی، نهادهای امنیتی و قضائی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع بالا دستی هم، منع و محدودیتی برای نظارت بر امور شهرداری ها ندارند و می توانند حسب مورد ورود پیدا کنند.
البته بنظرمی رسد فراتر از نظارت همه این نهاد ها، موثرترین نوع نظارت، نظارت مستقیم خود مردم است که بایستی بطور دائمی و مستمر ادامه داشته باشد و حتی به منتخبین خود نیز نظارت نمایند و سیاست «نه به متخلفین» را در پیش بگیرند.

شفافیت و قطعیت قوانین جلوی اعمال نفوذ ها را می گیرد

این عضو سابق شورای شهر در خصوص برخی اعمال نفوذ های انجام شده در مقابل اجرای حکم مفسدین نیز گفت: این امر از حفره ها و خلاء های قانونی ایجاد می شود و قطعیت و شفافیت قوانین می تواند جلوی این اعمال نفوذ ها را بگیرد و  یکی از دلایل رواج فساد، طولانی بودن روند دادرسی یا همان بوروکراسی است که موضوع تخلف را شامل مرور زمان نموده و حتی محاکمه و تنبیه متخلف را بی اثر می کند و در این خصوص، تعیین تکلیف متهمان در زمان کوتاه و رساندن متخلفان به سزای اعمال خود، می تواند نقش مهمی در بازدارندگی و درس عبرتی برای سایرین ایفا نماید.

ساده سازی، شفاف سازی قوانین و پایبندی به قوانین راهکار پیشگیری از وقوع فساد

آهور در پایان در خصوص ارائه راهکار برای پیشگیری از وقوع فساد در شهرداری تصریح کرد:  اول از همه خواست و اراده جمعی، سپس تقویت روحیه اجتماعی و کاستن بوروکراسی های زاید اداری و همچنین ساده سازی، شفاف سازی و پایبندی به قوانین، مقررات و ضوابط شهرداری و شهرسازی، تدوین قوانین و مقررات با ثبات و ممانعت از تغییر مداوم آنها و کاهش بدنه شهرداری با واگذاری برخی امور به بخش خصوصی البته به خود کارکنان شهرداری، به همراه ارتقاء سطح اعتقادی و اخلاقی کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفین، می تواند در ریشه کنی فساد در این بخش بسیار مثمر ثمر باشد در غیر اینصورت مقابله با این امر کاری طاقت فرسا و بس فرسایشی خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/DWtw3U
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***