تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

برای اصغر فردی؛

انقلابی بود و زندان دیده سال های مبارزه / برای دیده شدن «شهریار و انقلاب ملت» تلاش بسیاری کرد که متاسفانه وعده ها عملی نشد

برای دیده شدن کار آخرش «شهریار و انقلاب ملت» تلاش بسیاری کرد که متاسفانه وعده ها عملی نشد.می گفت استادم وصیت کرده حتما برای اهل بیت شعر بگو. منظومه «ابوالفضائل عاشورا گونونده» را برای عمل به همین وصیت سرود.

انقلابی بود و زندان دیده سال های مبارزه / برای دیده شدن «شهریار و انقلاب ملت» تلاش بسیاری کرد که متاسفانه وعده ها عملی نشد

 ائل / حامد خسروشاهی

اصغر فردی. مهم ترین کارش سال ها همراهی و ندیمگی استاد شهریار و شان نزول شدن برای برخی اشعار شاخص دهه آخر عمر استاد و صد البته ماندگار کردن صدای استاد بود.

از نعمت خاص صدای دلنشین که خدا به او بخشیده بود نهایت استفاده مفید را کرد که سه آلبوم عاشورایی، اشعار فضولی، اشعار صراف، آلبوم فاطمیات و آلبوم بیردان اوزاق مراغا سرآمد آن بود.

از اقدامات به موقع او باید به مستند بلند «هفده شهر قفقاز» و مستندی که از پیرمردهای فرقه دموکرات در سیبری و مسکو و باکو ساخت اشاره کرد.

انقلابی بود و زندان دیده سال های مبارزه. امام خمینی را یکی از دو قهرمان خود در کنار استادش می دانست.

در دهه هفتاد با عضویت در تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی، در سال های سخت فروپاشی شوروی سابق، تنظیم کننده روابط با کشورهای جدیدالتاسیس شد.

برای دیده شدن کار آخرش «شهریار و انقلاب ملت» تلاش بسیاری کرد که متاسفانه وعده ها عملی نشد.

می گفت استادم وصیت کرده حتما برای اهل بیت شعر بگو. منظومه «ابوالفضائل عاشورا گونونده» را برای عمل به همین وصیت سرود.

روح پاکش مهمان ابوالفضائل 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/Ng4hNW
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***