تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

تنگه ابوقریب؛ فیلمی با سبک و سیاق کالت جنگی ولی فاقد خط روایت لازم

تنگه ابوقریب، فیلمی با سبک و سیاق فیلم های کالت جنگی دنیا ولی فاقد قصه و خط روایت لازم است.

تنگه ابوقریب؛ فیلمی با سبک و سیاق کالت جنگی ولی فاقد خط روایت لازم

 ائل / یاسر زارع

تنگه ابوقریب، فیلمی با سبک و سیاق فیلم های کالت جنگی دنیا ولی فاقد قصه و خط روایت لازم است.

فیلم کالت یک اثر عمدتا خارج از قواد ژانر است که به هواداران و طرفداران خود وابسته است. فیلم کالت سرشار از احترام و درباره مردم بوده و متعلق به اقشار مختلف آن است.

در این نوع فیلم هم ذات پنداری فراتر از اصطلاح رایج و سینما است و هواداران فیلم، خود را در فیلم و قهرمانان را در خود جذب و وصل می کنند.

تنگه ابوقریب در انتقال حس و حال جنگ به مخاطب موفق بوده ولی بدلیل نداشتن شخصیت پردازی مناسب نتوانست بین مخاطب و کاراکترها ارتباطی برقرار کند.

فیلم با توجه به ساختار قوی(برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت)، اگر قصه شخصیت پردازی، خط روایت مناسب و طراحی جغرافیای جنگ خوبی داشت؛ می توانست در زمره آثار شاخص دفاع مقدس قرار گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/rZ96cM
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***