تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

زنگ خطر برای آنها که می اندیشند!

سالنی که بدون کارکنان و مدیران ادارات و پای ثابت مراسمات مذهبی پر شد / گفتمان رائفی پور همان گفتمان ظلم ستیز و عدالت طلب

اینکه برای یک جوان سی و چند ساله بیش از دوهزار نفر پیر و جوان و نوجوان از هر قشری و تنها با چند آگهی در برخی فضاهای مجازی به سالن بیایید و حتی جایی برای ایستادن نباشد اما در سایر برنامه ها با بسیج کردن فلان اداره یا فلان پادگان با سربازان حتی نشود انتهای سالن را پر کرد زنگ خطری است برای آنهایی که می اندیشند.

سالنی که بدون کارکنان و مدیران ادارات و پای ثابت مراسمات مذهبی پر شد / گفتمان رائفی پور همان گفتمان ظلم ستیز و عدالت طلب

 ائل / نوید اسماعیلی

اینکه برای یک جوان سی و چند ساله بیش از دوهزار نفر پیر و جوان و نوجوان از هر قشری و تنها با چند آگهی در برخی فضاهای مجازی به سالن بیایید و حتی جایی برای ایستادن نباشد اما در سایر برنامه ها با بسیج کردن فلان اداره یا فلان پادگان با سربازان حتی نشود انتهای سالن را پر کرد زنگ خطری است برای آنهایی که می اندیشند.

حتی در برنامه روز گذشته از کارکنان و مدیران ادارات و پای ثابت مراسمات مذهبی مصلی خبری نبود و قالب جمعیت همگان را متعجب کرد.

رائفی پور نه خود را وابسته به یک جریان می داند و نه دوست دارد که وابستگی پیدا کند اما چنان لحن، خطابه و کارنامه سفیدی دارد که می تواند بسیاری را مجدوب خود کند.

اما زنگ خطر کجاست؟!

تجربه ثابت کرده است که مردم نه شخص محورند و نه جریان محور بلکه دنبال گفتمان گوینده اند. گفتمانی که امروز رائفی پور با نوعی مصلحت اندیشی و شاید رئیس جمهور سابق! با بی پروایی آن را بر دست گرفته اند، گفتمان اول انقلاب اسلامی که همان گفتمان ظلم ستیز، عدالت طلب، ضد اشرافی، مردم محور، استقلال طلب و ضد استکبار است.

همه طیف ها خصوصا قشر مومن و مذهبی باید به این موضوع فکر کنند که چگونه می شود در فضای کاملا آرام و بدور از احساسات ملی یا انتخاباتی و با تبلیغی بسیار اندک چنان جمعیتی به پای سخنان جوان و کوچکتر از خود می نشینند و از همه مهمتر! تاکید می کنم، از همه مهمتر از گفته هایش خط می گیرند و ذهنیت می سازند!

این برنامه و امثال آن نقطه عطفی در برخی مطالبات خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/3g3pvY
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***