تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

لذت مصاحبت با زرسالاران؛

ژیگول ها و انحطاطِ انقلابیگری در تبریز

بسیاری از بزرگان این شهر، در قبال چندرغاز «حمایتِ» زرسالاران از فعالیت های فرهنگی و مذهبی، زبان در کام می گیرند و ناسازگارها را هم دعوت به سکوت و مماشات و مصلحت!اندیشی می کنند!معلوم است که مصاحبت با زرسالارانِ ژیگول، لذتبخش است.

ژیگول ها و انحطاطِ انقلابیگری در تبریز

 ائل / روح الله رشیدی

درد بزرگ همین است که بسیاری از بزرگان این شهر، در قبال چندرغاز «حمایتِ» زرسالاران از فعالیت های فرهنگی و مذهبی، زبان در کام می گیرند و ناسازگارها را هم دعوت به سکوت و مماشات و مصلحت!اندیشی می کنند!

سالهاست که این رسم بر تبریزِ ما حاکم است.

یکی را با چند پُرس غذا برای اردوی فرهنگی اش، دیگری را با چند متر بَنر برای عزاداری اش، آن یکی را با یک خودرو برای ارائه خدمت بهتر! و آن دیگری را با استخدام خویش و اقربایش مدیون کرده اند!

مضحک است، اما واقعیت دارد؛ حالا دیگر، پرخاش به این مناسبات ویرانگر و فسادانگیز، اتفاقاً در جمع انقلابیون است که مطرود است!

معلوم است که مصاحبت با زرسالارانِ ژیگول، لذتبخش است و این همنشینی زیر زبان خیلی ها مزه کرده.

تا می خواهی به گاوِ یکی از این ژیگول ها بگویی یابو، از هزار نقطه، تیر و سنان رها می کنند به سویت!

انحطاطِ واقعی این است و نه حتی تاخت و تازِ ژیگول های به عقدِ شهرت درآمده.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/tfGVhf
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***