تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

جام زهر و جنگی که نیست!

مرثیه‌سرایی را وانهید و میدان مبارزه‌ اصلی را دریابید

سوگواریِ مدام برای جام زهر و برپایی بساط‌ مکرر از سوی جناحین جنگ تحمیلی برای افشای نقش طرف مقابل در تحمیل جام به امام، نقش همان طبل‌های کَر کننده را بازی می‌کند که نمی‌گذارد صدای درخواستِ امام به گوش امت برسد.

مرثیه‌سرایی را وانهید و میدان مبارزه‌ اصلی را دریابید

ائل / روح الله رشیدی


تردیدی در تلخ بودنِ زهر نیست. خاصیت زهر، همین است.اما تلخی، تنها یک وجه از جام زهر است. آن وجه دیگر، گشایشی‌ است که قرار است از پسِ سر کشیدن جام روی دهد. آنکه این تلخی را به جان می‌خرد، مقصود بزرگی دارد. به بعد از خود می‌اندیشد و بقای آنچه بخاطرش‌ حاضر است حتی زهر نوش کند!

آن یگانه‌مَرد، ۲۹ تیر ۱۳۶۷ اعلام کرد که جام زهر را سر می‌کشم و قطعنامه را می‌پذیرم. این اما تنها یک فصل از آن پیام بلندبالاست. آن مرد، آن پیام را ننوشت که فقط بگوید می‌خواهد جام زهر سر بکشد. او‌ حرف مهمتری داشت که بسیار فربه‌تر و پرحجم‌تر از جام‌زهر بدان پرداخته‌ است.

ما اما سالهاست که در مرثیه‌ی تلخیِ جام زهر متوقف مانده‌ایم.

هر بار و هر سال، آنچه از قطعنامه می‌شنویم صرفاً قصه‌ی جام زهر است و کشفِ آنکه/آنانکه جام را به مرادمان تحمیل کرد!

امروز زیر آوارِ روایت‌های کاذب و صادق از حواشی جام زهر گرفتار مانده‌ایم. و آنچه از آن خبری نیست «و اما بعد» است.

از منشور اعجازآمیزِ اسلام ناب و اسلام آمریکایی. از آغازِ  جنگ فقر و غنا.

از تداوم‌ مبارزه و از ضرورت آمادگی برای مواجهه‌ی جانانه‌ی استضعاف و استکبار‌.

سوگواریِ مدام برای جام زهر و برپایی بساط‌ مکرر از سوی جناحین جنگ تحمیلی برای افشای نقش طرف مقابل در تحمیل جام به امام، نقش همان طبل‌های کَر کننده را بازی می‌کند که نمی‌گذارد صدای درخواستِ امام به گوش امت برسد. پشت گوش انداختن نقشه‌ مبارزه‌ حقیقی ومیدان‌های ترک‌شده، تنها ثمره‌ی بساط جام‌سرایی بوده است.


مرثیه‌سرایی برای جام زهر را وانهید و میدان مبارزه‌ اصلی را دریابید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/hQQYfu
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***