تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

معافشان کنید!

برای کدام شق القمرشان باید از سربازی معاف شوند؟ / مساعدت یعنی مشمول الذمه سربازان بودن

مثلا برای کدام شق القمرشان باید از سربازی معاف شوند؟! اگر سردار باقری برای این درخواست دستور مساعد دهد نه تنها دنیا و آخرتش را خراب کرده بلکه مشمول الذمه همه سربازانی است که جانشان را در کف دست گرفته اند و از مرزهای مملکت اسلامی در حال دفاع اند.

برای کدام شق القمرشان باید از سربازی معاف شوند؟ / مساعدت یعنی مشمول الذمه سربازان بودن

 ائل / نوید اسماعیلی


در خبرها آمده است که وزیر ورزش در نامه ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، خواستار معافیت ۷ بازیکن تیم ملی از خدمت مقدس سربازی شده است و البته یکی دیگر دلایل درخواست؛ پیوست تقدیر و تمجید حضرت آقا است!

سربازانی که نه نگهبانی میدهند، نه در مرز درد غربت میکشند و نه حقوق نجومی صد و چهل هزار تومانشان در یک هفته تمام میشود!

سخت ترین کارشان توپ زدن در تیم هایی است که با آنها قرارداد چند صد میلیونی دارند و در همین جام جهانی نیز چند صد میلیون دریافت خواهند کرد.

مثلا برای کدام شق القمرشان باید از سربازی معاف شوند؟! اگر سردار باقری برای این درخواست دستور مساعد دهد نه تنها دنیا و آخرتش را خراب کرده بلکه مشمول الذمه همه سربازانی است که جانشان را در کف دست گرفته اند و از مرزهای مملکت اسلامی در حال دفاع اند.

وزیر ورزش هم که هیچ!

خدا کند در باور قلبی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اجرای عدالت و عدم تبعیض امری نهادینه باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/1TVAmu
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***