تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

صداقت و سادگی نه سیاست بازی!

انقلابی گری هایی که بهترین تبلیغ برای ضد انقلاب است

آمریکایی ها چند سال است زور می زنند بگویند که رهبری که در مورد سلاح هسته ای فتوا داده اند، یک حرکت تبلیغی برای عموم بوده و ضمانتی ندارد. حالا تو می گویی رهبری نظرش در خلوت و جلوت متفاوت است؟متاسفانه بعضا انقلابی گری ما بهترین تبلیغ برای ضد انقلاب است، بهتر است دقت کنیم.

انقلابی گری هایی که بهترین تبلیغ برای ضد انقلاب است

 ائل / حمید شیرازی

امروز با یک نفر در مورد ماجرای فیش حقوقی و دریافتی های یکی از مدیران که منتشرش کرده بودیم بحثمان شد.گفت و گو بالا گرفت، او نظرش این بود که انتشار فیش های نجومی چه در تهران و چه جای دیگری اشتباه بود و استدلالش هم این بود که موجب ناامیدی و بدبینی مردم می شود و جالب اینکه استناد حرفهایش را هم از سخنان رهبری می آورد، می گفت رهبری گفتند انتشار فیش ها اشتباه بود.

گفتم جدا از اینکه چه چیزی مردم را بد بین می کند، افشاگری یا عدم برخورد، من تمام سخنان رهبری را گوش می دهم به خصوص در این رابطه همه صحبتهایشان را شنیده ام و خوانده ام چنین سخنی ندارند.

طرف که از قضا خود هم حقوق بگیر دادگستری و دستگاه قضا بود قبول نمی کرد و می گفت الا و بلا که رهبری نظرشان همین است.

سخنان رهبری در عید فطر 95 را برایش باز کردم گفتم نگاه کن رهبری در مورد برخورد با صاحبان فیش ها چه می گویند؟! طرف که از انقلابی های قدیمی بود برگشت گفت رهبری این سخنان را در بین عموم مردم گفته اند مصلحتی که در بین خواص گفته می شود فرق می کند با جلسه عمومی.

گفتم بزرگوار این چه استدلالی است، آمریکایی ها چند سال است زور می زنند بگویند که رهبری که در مورد سلاح هسته ای فتوا داده اند، یک حرکت تبلیغی برای عموم بوده و ضمانتی ندارد. حالا تو می گویی رهبری نظرش در خلوت و جلوت متفاوت است؟

گفتم این رهبری که شما در موردش حرف می زنید برایم نا آشناست.

جوان هایی که می گویند مرید و جان فدای رهبری اند به خاطر صداقت و سادگی و خدایی بودن این شخصیت والا است نه سیاست بازی و چیز دیگر.

متاسفانه بعضا انقلابی گری ما بهترین تبلیغ برای ضد انقلاب است، بهتر است دقت کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/iTysv1
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***