تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

غیرقانونی نیست!

لطفاً از این پس، برای ملت، مرثیه عدل علوی و قصه نهج البلاغه نخوانید

بله، جناب دکتر. شما کار غیرقانونی نکرده اید. نه آنگاه که حقوق نجومی می گیرید و نه آنگاه که اعتبار حقوقی خود را ابزارِ ممانعت از تنبیه مفسدان می کنید. کار غیرقانونی نکرده اید. اما لطفاً از این پس، برای ملت، مرثیه عدل علوی و قصه نهج البلاغه و عهدنامه مالک اشتر نخوانید.

لطفاً از این پس، برای ملت، مرثیه عدل علوی و قصه نهج البلاغه نخوانید

 ائل / روح الله رشیدی

ایشان منتقد و معترض دو آتشه تبعیض در نظام بهداشتی کشور هستند. فاصله درآمدی پزشکان و پرستاران را عینِ بی عدالتی می دانند. با این همه، خودشان از همین نظام ناعادلانه، ماهیانه ده ها میلیون تومان دریافت می کنند!

خب، تناقض از این واضح تر نمی شود که.

خودشان اما با سری بلند و مقتدرانه، از دریافت حقوق نجومی مذکور دفاع کرده و می گویند: «می دهند، من هم می گیرم. کار غیرقانونی که نمی کنم»! به همین سادگی، تناقض رفتاریِ حیرت انگیز خود را ماله می کشند؛ «کارم قانونی است»!

در موضوع تلاششان برای توقف اجرای حکم دادگاه فساد در شهرداری تبریز هم باز به همان دستاویز متوسل می شوند: «مگر کار غیرقانونی کرده ام؟»

بله، جناب دکتر. شما کار غیرقانونی نکرده اید. نه آنگاه که حقوق نجومی می گیرید و نه آنگاه که اعتبار حقوقی خود را ابزارِ ممانعت از تنبیه مفسدان می کنید. کار غیرقانونی نکرده اید. اما لطفاً از این پس، برای ملت، مرثیه عدل علوی و قصه نهج البلاغه و عهدنامه مالک اشتر نخوانید. و یادتان باشد که عقیل هم خواستِ چندان غیرقانونی ای از علی نداشت که با آهن گداخته مولا تنبیه شد!

خیلی کارها غیرقانونی نیست جناب پزشکیان. اما سالهاست که فریاد «وا اخلاقا»ی شما و امثالتان به آسمان بلند است. پس چیزی به نام اخلاق هم داریم که خیلی وقتها نمی شود آن را با لفافه قانون پوشاند!

بهتر است به همان قانون دانی و قانون ستایی خود مشغول باشید و به همان هم افتخار کنید، اما عجالتاً اخلاق را تعلیق کنید تا بعد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/6j27v5
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***