تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

آقای پزشکیان! شما وکیل مردمید؟!

برای پرونده‌ عدالتخواه تبریزی هم لطفاً نامه‌ای مثل آن نامه بگیرید

شما وکیل منید نه وکیل قبیله‌ی خودتان. شما رفته‌اید و با مفسدان در لابی‌های مجلس دست به دست هم داده‌اید و گشته‌اید و آخرسر از کمیسیونی خاص به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته‌اید که جلوی اجرای حکم مفسدان را بگیرید.

برای پرونده‌ عدالتخواه تبریزی هم لطفاً نامه‌ای مثل آن نامه بگیرید

 ائل / علی سلیمانیان

دیروز در مسیر راهپیمایی قدس در تبریز، با آقای دکتر پزشکیان روبرو درآمدیم. پیش رفتم و از ایشان پرسیدم چرا برای تعلیق حکم قطعی دادگاه پرونده‌ی فساد شورا و شهرداری، از جایگاهتان در مجلس سوء استفاده کرده‌اید؟ اصلا شما به چه حقی از آن کمیسیون خاص در مجلس در حمایت از مفسدان نامه گرفته‌اید و به رئیس قوه قضائیه دادید؟ شما وکیل مردمید یا وکیل مفسدان؟ و ایشان در جوابم گفتند: «من کار خلاف قانون نکرده‌ام.»

گفتم جنابعالی در پرونده اعمال نفوذ کرده‌اید و از جایگاهتان در مجلس به نفع فساد، سوء استفاده نموده‌اید. در جوابم گفتند: «این نظر توست.» و جواب دادم اتفاقاً چون نظر من این است باید جواب کارتان را بدهید. شما مگر نماینده ما نیستید؟ خودتان چه جایگاهی داشتید اگر نماینده‌ی ما نبودید؟ شما اسمتان رویتان است: «نماینده‌ی مردم در مجلس»، باید نظر من را اعمال کنید نه نظر خودتان یا جناحتان را. شما وکیل منید نه وکیل قبیله‌ی خودتان. شما رفته‌اید و با مفسدان در لابی‌های مجلس دست به دست هم داده‌اید و گشته‌اید و آخرسر از کمیسیونی خاص به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته‌اید که جلوی اجرای حکم مفسدان را بگیرید. چه جوابی دارید؟ گفت: «نه من و نه قوه‌ی قضائیه، هیچ‌کداممان کار خلافی نکرده‌ایم، اتفاقاً این تویی که داری حرف خلاف می‌زنی. در این مسئله طبق ماده 477 عمل شده است».

گفتم در ماده 477 آمده اگر حکم دادکاه «خلاف بیّن شرع» باشد، رئیس قوه قضائیه دستور تعلیق حکم و اعاده دادرسی می‌دهد، ولی این وسط جنابعالی با نامه‌ای که از آن کمیسیون خاص در مجلس گرفته‌اید، در پرونده اعمال نفوذ کرده‌اید و جلوی اجرای آن حکم محکومیت نیم‌بندی را گرفته‌اید. اگر پای شما و آن نامه‌ی مجلس به این پرونده باز نمی‌شد، باز چنین اتفاقی می‌افتاد و اجرای حکم دادگاه متوقف می‌شد؟ شما متأسفانه جایگاه نمایندکی مردم را فدای منافع مفسدان و منافع جناحی‌تان کرده‌اید.

آخرسر گفت: «هر کس از من درخواست کند، من مثل همان نامه را برایش می‌گیرم و پی‌گیرش می‌شوم». گفتم اسم کارتان «اعمال نفوذ»‌ است و خلاف؛ اما گذشته از این‌ها، شما روی این حرفتان هم نخواهید ایستاد. و ایشان قول دادند برای هر پرونده‌ی دیگری که رأی قطعی برای آن صادر شده، مثل همان نامه را از آن کمیسیون خاص بگیرند و همان‌جور مجدانه از جایگاهی که در مجلس دارند، پی‌گیر توقف حکم دادگاه باشند.

اکنون جناب آقای دکتر پزشکیان در وهله‌ی اول، برای پرونده‌ی حمید شیرازی، عدالتخواه تبریزی که به خاطر افشای حقوق‌ نجومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز محکوم شده و برای محکومیت 4 عدالتخواه شیرازی، لطفاً نامه‌ای مثل آن نامه بگیرند و به رئیس قوه‌قضائیه بدهند و پی‌گیر توقف اجرای حکم این دادگاه‌ها و اعاده‌ی دادرسی باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***