تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

این میلیشیا بازی ها برای ما تازگی ندارد؛

حمله ضد انقلاب سایبری باعث شد امسال دوباره بروم سراغ کمیته امداد امام خمینی(ره)

حمله ضد انقلاب سایبری به صندوق های کمیته امداد باعث شد امسال دوباره بروم سراغ کمیته امداد امام خمینی(ره).تصویر فیش را هم گذاشتم هیستوری اینستا.

حمله ضد انقلاب سایبری باعث شد امسال دوباره بروم سراغ کمیته امداد امام خمینی(ره)

 ائل / مهدی نعلبندی

مدتی بود برای پرداخت صدقات و  زکات فطره و  کفاره روزه و امثالهم، نه همیشه ولی اغلب از صندوق ها و مراکز سایر موسسات خیریه از جمله خیریه  حمایت از مستمندان تبریز استفاده می کردم که دلیلش شناخت از گردانندگان این موسسات بود.

حمله ضد انقلاب سایبری به صندوق های کمیته امداد باعث شد امسال دوباره بروم سراغ کمیته امداد امام خمینی(ره).تصویر فیش را هم گذاشتم هیستوری اینستا.

حال که دشمن با دوربین های مجازی به جنگ اعتقادات ملت آمده و لچک زنان را بر چوب می کند و روزه خواری را تبلیغ می کند و هجو بزرگان دین می کند و سپاه را می کوبد و الخ، گفتم با دوربین موبایلم این گوشه کوچک را من نگه دارم. خدا کریم است.

این میلیشیا بازی ها برای ما تازگی ندارد. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***