تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

بیانات امام(ره) در مورد آذربایجان و مردمان آن:

شما همواره در صف اول و پشتیبان اسلام بودید / آذربایجان آسیب پذیر نبوده و نخواهد بود

در روند انقلاب اسلامی روزهای سرنوشت ساز متعددی برای آذربایجان نظیر مشروطیت، قیام ۲۹ بهمن ۵۶، فتنه خلق مسلمان، دفاع مقدس و ... رقم خورده است که در همه مقاطع دلیر مردان آذربایجان با حضور به هنگام خود در صحنه، سربلند از آزمون های مهم بیرون آمدند و همواره تحسین امام خمینی (ره) را به همراه داشتند.

شما همواره در صف اول و پشتیبان اسلام بودید / آذربایجان آسیب پذیر نبوده و نخواهد بود

 ائل / الهه مهدوی


در روند انقلاب اسلامی روزهای سرنوشت ساز متعددی برای آذربایجان نظیر مشروطیت، قیام 29 بهمن 56، فتنه خلق مسلمان، دفاع مقدس و ... رقم خورده است که در همه مقاطع دلیر مردان آذربایجان با حضور به هنگام خود در صحنه، سربلند از آزمون های مهم بیرون آمدند و همواره تحسین امام خمینی (ره) را به همراه داشتند.

مردم آذربایجان که از دوران مشروطه همواره به دفاع از ارزش های دینی و پاسداشت استقلال و عزت ملی پیشقدم بودند، در 29 بهمن 56 حماسه ای نو آفریدند وبه همین مناسبت حضرت امام پیامی در این خصوص صادر کرده و در آن ضمن اشاره به تدین، شجاعت و غیرتمندی مردم تبریز، عمل انقلابی آنان در 29 بهمن را ستودند و همگانی مردم ایران و پیروزی نهایی را نوید دادند.

مجاهدان تبریزی مشت محکم بر دهان نوکران اجانب و خودباخته زدند

در بخشی از این پیام تاریخی امام می خوانیم:سلام بر اهالی شجاع و متدین آذربایجان عزیز! درود بر مردان برومند و جوانان غیرتمند تبریز! درود بر مردانی که در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند و با فریاد «مرگ بر شاه» خط بطلان بر جزافه گویی های او کشیدند! زنده باشند مردم مجاهد عزیز تبریز، که با نهضت عظیم خود مشت محکم بر دهان یاوه گویانی زدند که با بوق های تبلیغاتی انقلاب خونین استعمار را که ملت شریف ایران با آن صد درصد مخالف است «انقلاب سفید شاه و ملت» می نامند و این نوکر اجانب و خودباخته مستعمِرین را نجات دهنده کشور می شمارند.

امام در ادامه ضمن تشریح زوایای مختلف سرسپردگی شاه به اجانب، این قیام را نوید بخش پیروزی نهایی دانسته و می آورند: من به شما اهالی معظم آذربایجان نوید می دهم، نوید پیروزی نهایی. شما آذربایجانیان غیور بودید که در صدر مشروطیت برای کوبیدن استبداد و خاتمه دادن به خودکامگی و خودسری سلاطین جور بپاخاستید و فداکاری کردید.

آنچه بیش از سایر اعـلامـیـه هـا در ایران تأثیر گذاشت، پیام امام خمینى(ره) به مناسبت فرا رسیدن چهلم شهداى قیام مردم تبریز بود که ایشان با پیامی حزن آلود فرمودند: «با فرا رسیدن اربعین مقتولین مظلوم تبریز غم هاى ملت غیرتمند تجدید مى شود. ملت مظلوم ایران باید هر چند صباحى پرچم هاى سیاه افراشته کنند و در سوگ بنشینند براى جوانان عزیز و عزیزان اسلام که به دست عمال امریکا و به امر شاه در خاک و خون کشیده شدند... ما از این جنایات پى در پى و کشتار وحشیانه ناراحت و در عین حال امید داریم...» امام همچنین بـا رد اتهام رژیـم درخصوص کمـونیستى بودن حرکت هاى صورت گرفته افزودند: «قیام تبریز، چـون نهضت همه ایران، اسلامى است؛ براى دفاع از حق و از احکام اسلام است و نـسبت ]دادن[ ایـن قـیـام بــه مـارکسیست ها یا مارکسیست هاى اسلامى ـــ که در تبلیغات شاهانه است ــ جز خدعه نیست و دلیل بر آن است کـه این مکتب هاى انحرافى پایگاهى در ایران ندارد و الا شاه از آنها ذکرى نمى کرد ... مصیبت هاى ما گر چه یکى دو تا نـیـسـت و در این کشور آزادمردان و آزادزنان ـ به منطق شاه ـ و جریـان عدالت اجتماعى و حرکت به سوى «تمدن بزرگ» به اصطلاح کارتر و شاه، ملت باید همیشه در عزا باشد، لکن مصیبت بزرگى که بر برادران تبریزى ما وارد شد، اربعین آن در سوگ هستیم و ملت ایران نیز در آن روز با عزاى عمومى خود به ملت هاى آزاد جهان بفهمانند که ما با چه شرایطى زندگى مى کنیم.»

مردم آذربایجان در مشروطه و بعد آن، در صف اول بودید

دوران مشروطیت، یکی دیگر از نقاط عطف مبارزاتی مردم آذربایجان است که همواره با تحسین و تمجید امام راحل همراه بوده و ایشان در خصوص نقش مردمان این در نهضت مشروطه چنین فرموده اند: شما در صف اول بودید در مشروطه، و در بعد از مشروطه در صف اول مجاهده بودید. شما مجاهدین خیلی دارید. شما خیابانی دارید و ستارخاندارید و باقرخاندارید.

برادران من! شما می دانید که در صدر مشروطیّت، ایران چقدر ابتلائات داشت، و آذربایجان چه همّتی در این امر کرد، و سردارهایی که از آذربایجان برخاستند چقدر زحمت متحمل شدند، و چقدر رنج کشیدند و پیروز شدند.

آذربایجان، سدی استوار در برابر دشمنان

در سخنرانی حضرت امام در دی ماه 58 در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردم آذربایجان شرقی در قم نکات بارزی از ویژگی های مردم آذربایجان از دیدگاه امام بیان شده است که حضرت روح الله با غیرتمند خواندن دلیران آذربایجان چنین فرموده است: درود بر شما جوانان عزیزی که از راه دور و از مرز قدرت در این منزل کوچک که نتوانست این منزل تمام رفقای شما را جا بدهد می فرستم. درود بر ملت ایران. درود بر اهالی غیور آذربایجان. درود بر مردم غیرتمند تبریز و سلام بر همه مؤمنان و عبادالله الصالحین.

آذربایجان آسیب پذیر نبوده است و نخواهد بود

امام عظیم الشان در ادامه ضمن تاکید بر مواجهه مستقیم اسلام با دشمن فرموده: امروز که اسلام مواجه با دشمن است و تمام اسلام با تمام کفر مواجه است، احتیاج به قدرت داریم. قدرت با توجه به خدای تبارک و تعالی و وحدت کلمه حاصل می شود. آذربایجان همیشه سد محکمی در مقابل دشمنان ایران بوده است و آسیب پذیر نبوده است. آذربایجان آسیب پذیر نبوده است و نخواهد بود. آذربایجان طرفدار اسلام و پشتیبان اسلام است. آذربایجان با ملت ایران یکی است و ملت آذربایجان و ملت ایران، دو تا نیست، همه یک هستند. اسلام به همۀ ما حق دارد. ما باید حق اسلام را ادا کنیم. ادا کردن حق اسلام به این است که تفرقه در بین خودمان نباشد. آنهایی که می خواهند ایجاد تفرقه کنند، از خود برانید. توطئه هایی که از شرق و غرب در ایران دارد نضج می گیرد، نگذارید که نضج بگیرد. اهالی آذربایجان نگذارند .

عزیزان آذربایجانی! شما همیشه طرفدار اسلام و همیشه سد بزرگ بودید و این سد بزرگ را حفظ کنید. ما مدیون اسلام هستیم. امروز اسلام در موضع حساسی واقع است و کشور شما در موضع حساسی واقع است؛ در مقابل قدرتهای بزرگ و توطئه های داخلی و خارجی. اینها که موجب تفرقه می شوند آلت دست خارج هستند. آنها که در بین اقشار مختلفه ملت ما ایجاد نفاق می کنند، الهام از خارج می گیرند. ملت ما هوشیار باشد و بیدار.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***