تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

اندر احوالات بادمجان دور قاب چین ها و پرونده فساد شورای شهر تبریز

هر مطالبه از نماینده شاخص شهر را به حلوای نسیه یعنی جایگاه رفیع در مجلس حواله می شود

مدتهاست هر زمانی مطالبه ای از نماینده شاخص شهر می شود، بادمجان دورقابچین ها، مردم را به حلوای نسیه که همان گرفتن جایگاه رفیع در مجلس است حواله می دهند و خواستار سکوت و بر هم نخوردن حواس و در صدد ترساندن از دست دادن فلان جایگاه بر می آیند و مردم را همچون هندو ها به سکوت در مقابل اتفاقات دعوت می کنند.

هر مطالبه  از نماینده شاخص شهر را به حلوای نسیه یعنی جایگاه رفیع در مجلس حواله می شود

 ائل / حمید شیرازی


روایت های زیادی 
در مورد پیشینه گاو پرستی هندو ها نقل می شود اما روایتی است که در بعضی از مناطق
هندوستان بر سر زبانهاست.

گفته می شود گاو پرستی در هندوستان بود اما با ورود انگلیسی ها این علاقه شدت گرفت.


انگلیسی ها زمانی که در هندوستان بودند وقتی علاقه مردم هند به گاو را دیدند سعی کردند؛ 
این علاقه و پرستیدن را تقویت کنند. 

انگلیسی ها هر اتفاق خاص و مبارک را به گاو ها نسبت می دادند. آنها این چنین جا انداخته بودند که اینگاوها شما را در آینده نجات خواهند داد و بدین ترتیب جایگاه گاو را در بین مردم مستحکم تر می کردند به طوری که مردم را تشویق می کردند بخشی از محصول خود را برای گاو ها کنار بگذارند.

از طرفی اگر گاوی هم وارد مزرعه آنها می شد و تمام حاصلشان را خراب می کرد اعتراضی نمی شد و اگر کسی هم ناراحتی داشت سریع آینده خیالی زیبای در انتظار را برایشان ترسیم می کردند و او هم راضی می شد.

پس از مدتی جمعیت گاوها خیلی بیشتر از گذشته شد و به نوعی رقیب مردم هندوستان به حساب آمد و مردم روز به روز فقیر تر شدند و در نتیجه وابستگیشان به انگلیسی ها بیشتر شد و انگلیسی ها توانستند مدتها بر آنها استعمار داشته باشند و در نتیجه ثروتشان را به تاراج ببرند.


اما شاید آن زمان اگر مردم هندوستان یک لحظه تنها به این فکر می کردند که گاوها در مدت گذشته به غیر ازضایع کردن محصولات و به نوعی کمک به آفت های دیگر در نابودی مزارعشان، کدام کار خیری کرده اند که بخواهند در آینده هم به دادشان برسد، با این ثروت عظیم جمعیتی و منابع بزرگ این چنین فقیر و مستعمره نمی ماندند. البته هنوز که هنوز است بخشی از مردم هندوستان با همان شدت قبلی گاو پرستی می کنند.


حالا ماجرای امروز ما هم شده چیزی شبیه داستان هندو ها و گاوپرستی و زیرکی انگلیسی ها برای پیاده کردنخواسته ها و رسیدن به منافع خودشان.


امروز نوشته و یا بهتر بگویم مغالطه نامه ای در رابطه با ماجرای پرونده فساد شورای شهر تبریز خواندم.تحلیلی که سعی می کند سوال، پرسش و مطالبه را به یک تسویه حساب سیاسی معرفی کند. مدتهاست هر زمانی مطالبه ای از نماینده شاخص شهر می شود، بادمجان دورقابچین ها، مردم را به حلوای نسیه که همان گرفتن جایگاه رفیع در مجلس است حواله می دهند و خواستار سکوت و بر هم نخوردن حواس و در صدد ترساندن از دست دادن فلان جایگاه بر می آیند و مردم را همچون هندوها به سکوت در مقابل اتفاقات دعوت می کنند. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***