تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

خرمشهرِ اقتصاد در تهدید است:

معیشتِ مردم پاشنه آشیل کارآمدیِ نظام اسلامی و انقلابی شده! / امروز نه یک خرمشهر که چندین خرمشهر در حال تهاجم و حصر و تسخیر است

امروز مرزهای عقیده در حال تغییر است! امروز خرمشهرِ اقتصاد در تهدید است و معیشتِ مردم پاشنه آشیل کارآمدیِ نظام اسلامی و انقلابی شده!

معیشتِ مردم پاشنه آشیل کارآمدیِ نظام اسلامی و انقلابی شده! /  امروز نه یک خرمشهر که چندین خرمشهر در حال تهاجم و حصر و تسخیر است

 ائل / سجاد حسین زاده

در زمان کودکی عاشقِ آنانی بودم(و هستم) که از دین و وطن دفاع کردند، عاشقِ لباسِ رزمشان بودم تا آن حد که روزی پدر و مادربزرگ عازم سفر بودند، تهدید کردم که اگر لباس بسیجی برایم نخریدید به خانه بازنگردید!

خدا هر دو را بیامرزد لباس بسیجی در اندازه کودک ۵ساله یافته بودند و برایم سوغات آوردند، بسی ذوق کردم در آن حد که الان هم لحظه باز احساسش کردم!

عاشقِ لباسِ بسیجیِ رزم با آمریکا و اسرائیل بودم و لباسِ خاکی نماد آن مبارزه بود!

بعدها شاکی بودم که چرا پیشتر به دنیا نیامده ام تا در دفاع مقدس، مدافع دین و وطن باشم؟!( از اتاق فرمان اشاره می کنند که تُف به ریا؛ آری تُف به ریا )

اما حال که اندکی بزرگتر شده ام از نظر عدد سن و سال، فضا را به گونه ای دیگر درک می کنم، شاید حضور در زمانِ دفاع آرزویی برایم بود و شاید آن روز خاک وطن در تسخیر دشمن بود، اما حال گرچه مرزهای جغرافیایی تکان نخورده ولی فرهنگ و اقتصاد و سیاست و عدالت در تهاجم دشمن و مزدورهایِ وطنی اوست! امروز تهاجمِ نرمِ چندین ساله دشمن پس از جنگ جغرافیایی اندک اندک در حال به ثمر نشستن است، اگر و اگر ندانیم و نخواهیم که بدانیم!

امروز مرزهای عقیده در حال تغییر است! امروز خرمشهرِ اقتصاد در تهدید است و معیشتِ مردم پاشنه آشیل کارآمدیِ نظام اسلامی و انقلابی شده! امروز خواه یا ناخواه لیبرال ها و تفکر لیبرالی بر امور مختلف حاکم شده اند و مرزهای سیاسی و فرهنگی را به میلِ غرب تغییر می دهند، پس امروز نه یک خرمشهر که چندین خرمشهر در حال تهاجم و حصر و تسخیر است، پس برمن و ماست لباسِ خاکی را به رسم همانان که آرزوی همراهی شان را داشتیم، برتن کنیم و برای نجات و دفاع از حریم عقیده وارد گود شویم!

اما ...اما ابزار این دفاع متفاوت است، باید با شناخت وارد میدان شد، باید ابزار دشمن را شناخت و اختیار آن را به دست گرفت، باید عقیده ها را بازخوانی و بازتولید کرد به زبانِ نسل جدید! باید وارد میدان اقتصاد و معیشت شد! باید با مردم بود، برای مردم بود، باید مردم را فهمید تا باردیگر همدل و همصدا از حریم اسلام و وطن دفاع کرد!


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***