تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

با تبریز تا ۲۰۱۸...

به جای صرف بیت‌المال در راه سفر، دنبال راهی برای قطع ریشه فساد بین مسئولان شهری باشید

اگر مسئولین محترم شهرداری واقعا به فکر بهبود اوضاع زندگی مردم شهرک‌های حاشیه‌ای هستند، به جای صرف بیت‌المال در راه سفر به بوسنی و الگو گرفتن برای جذب گردشگر، به دنبال راهی برای قطع ریشه فساد و تکاثر بین مسئولان شهری باشند.

به جای صرف بیت‌المال در راه سفر، دنبال راهی برای قطع ریشه فساد بین مسئولان شهری باشید

 ائل /علیرضا قوامی

توجیه ضعف‌ها و سعی در برنامه‌سازی‌های فانتزی جهت در امان ماندن از تیغ تیز انتقادات، گناهی‌ست نابخشودنی. در جریان همین برنامه‌های تبریز ۲۰۱۸ و فعالیت‌های شهرداری، بودجه‌ای که سهم مردم بوده و به جای خرج شدن در جهت رفع مشکلات اقتصادی مستضعفین، صرف چاپ بنر و پوستر و یادبود شده، جز تعارض و دست‌اندازی به بیت‌المال مفهوم دیگری ندارد.


اگر مشکل اصلی فقر و فاصله طبقاتی در شهر، ناشی از نبودن ثروت کافی است و بایستی از طریق جذب گردشگر تولید سرمایه نموده و اقدام به رفع فقر و بهبود اوضاع شهرک‌های حاشیه‌ای تبریز کنیم، بعید به نظر می‌رسد که با چاپ بنر و کاغذ اوضاع جذب گردشگر تغییری کند. اما مشکل اصلی و پایه‌ای در همین دیدگاه است که مسئولان شهری مشکل فقر و تبعیض را در کمبود ثروت می‌بینند درحالی‌که طبق مفاهیم اقتصادی اسلام و آن‌چه که در گردش مالی نهادهای مختلف مدیریتی هویداست، عامل این مشکلات در توضیع ناعدالانه ثروت است نه در کمبود آن، و راه سد کردن روند افسارگسیخته افزایش فاصله طبقاتی، مقابله با فساد و ثروت‌اندوزی عده‌ای معدود می‌باشد. اگر مسئولین محترم شهرداری واقعا به فکر بهبود اوضاع زندگی مردم شهرک‌های حاشیه‌ای هستند، به جای صرف بیت‌المال در راه سفر به بوسنی و الگو گرفتن برای جذب گردشگر، به دنبال راهی برای قطع ریشه فساد و تکاثر بین مسئولان شهری باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***