تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

سیر مطالعاتی را رها کنیم!

مطالعه‌ مبتنی بر نیاز و مسئله یامطالعه برای مطالعه

سیر مطالعاتی اگر به معنای استانداردسازیِ محتوای مطالعه باشد، قطعاً انحراف است. نمی‌شود برای همه‌ی آدم‌ها با نیازها و ‌سطوح آمادگیِ متفاوت، خوراک مکتوبِ واحدی پیش نهاد.چنین مطالعه‌ای، چون مبتنی بر نیاز و مسئله نیست، مطالعه برای مطالعه است.

مطالعه‌ مبتنی بر  نیاز و مسئله یامطالعه برای مطالعه

 ائل / روح الله رشیدی


از قدیم باب بوده که جوانها در‌به‌در دنبال سیر مطالعاتی می‌روند.

سیر مطالعاتی اگر به معنای استانداردسازیِ محتوای مطالعه باشد، قطعاً انحراف است. نمی‌شود برای همه‌ی آدم‌ها با  نیازها و ‌سطوح آمادگیِ متفاوت، خوراک مکتوبِ واحدی پیش نهاد.

بله؛ قطعاً می‌شود و باید که از کتاب‌ها و متونی حرف زد که مطالعه‌ی آنها برای همه ضروری‌ست؛ اما اسم این کار، سیر مطالعاتیِ واحد برای همه نیست. این قبیل محتواها، ارکان فکر و اندیشه‌اند؛ مانند قرآن، نهج‌البلاغه، تاریخ اسلام، تاریخ انقلاب و صحیفه‌ی نور.

سیر یعنی فرآیندی با آغاز و‌ پایان مشخص. یعنی مسیری واحد. اینکه عادت کنیم دیگران برای ما سیر تعیین کنند، در نهایت به انسداد در  روش مطالعه می‌انجامد.

چنین مطالعه‌ای، چون مبتنی بر  نیاز و  مسئله نیست، مطالعه برای مطالعه است.

آنچه اهمیت دارد فهم نیاز و کشف مسئله است.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***