تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

تاملی در تخریب صندوق‌های کمیتۀ امداد در تبریز

حمله به صندوق صدقه به جای مبارزه با فقر!

اگر آقایان از انبوهیِ صندوق‌ها در شهر شرمنده می‌شوند و اگر خود را خیلی مدیر می‌دانند، بروند با فقر مبارزه کنند، با تبعیض مبارزه کنند، با فساد مبارزه کنند. کَندن صندوق صدقه که کاری ندارد.

حمله به صندوق صدقه به جای مبارزه با فقر!

 ائل / روح الله رشیدی

مدیران شهرداری تبریز، با تلقی و تفسیری سطحی از شهر مدرنِ آرزوهای خود، از چند ماه پیش، با پُتک و کلنگ، افتاده‌اند به جان صندوق‌های صدقاتِ کمیتۀ امداد؛ با این بهانه که صندوق‌های کمیتۀ امداد با ایجاد اغتشاش بصری، چهرۀ شهر را زشت می‌کند. این اقدامات، البته با دستاویز قرار دادن تبریز 2018، شدت بیشتری پیدا کرده است. آن چنانکه به هیچ توصیه و توجیه و توضیحی اعتنا نکرده‌اند و کارشان را قدرتی بولدوزری ادامه می‌دهند.

تفکر بتون زدۀ حاکم بر شهر، که از رفع معضلات اساسی شهر (ترافیک، حاشیه‌نشینی، آلودگی هوا، تخریب باغات و...) ناتوان مانده، با چنین نمایش‌های پرهزینه‌ای، می‌خواهد ادای مدیریت‌های نواندیش و نوگرا را دربیاورد! که مثلاً دارند شهر را مدرن می‌کنند! همین اندیشه بود که پیشنهاد داد تا منازل مسکونی حاشیۀ شهر را رنگ بزنند تا از خشونتِ معماری فرسوده و آزاردهندۀ حاشیۀ پرجمعیت شهر، کاسته شود!

مدیریتِ مثلاً نوگرا و نواندیشِ شهر، می‌توانست همین نظامِ صدقه و دستگیری از مستضعفان را که میراث انقلاب اسلامی است، به‌عنوان یکی از مزیت‌های فرهنگی این شهر، به رخ گردشگر خارجی بکشد! آن‌وقت دیگر صندوق صدقه را اسباب شرم و خجلت خود فرض نمی‌کرد تا آن‌ها را پشت دار و درخت‌ پنهان سازد.

آنچه اسباب شرم است، رشد سرسام‌آور تعداد فقرا در این شهرِ به‌اصطلاح مدرن است؛ شهری که صدها هزار فقیر در حاشیه و متنش دارد و مدیرانش دارند با بتونه، لعابش می‌کنند و رنگش می‌زنند!

در گیرودارِ پُزگرایی و گنده‌گویی‌های توخالیِ مسئولان شهر، همین صندوق‌های کمیتۀ امداد است که سفرۀ مستضعفان را با نان و نمکی زینت می‌دهد.

اگر آقایان از انبوهیِ صندوق‌ها در شهر شرمنده می‌شوند و اگر خود را خیلی مدیر می‌دانند، بروند با فقر مبارزه کنند، با تبعیض مبارزه کنند، با فساد مبارزه کنند. کَندن صندوق صدقه که کاری ندارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***