تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

تکیه بر باد!

مبلمانِ شاهانه شورای شهر و حقوق کارگری که روی هواست / آیا اعتراض رئیس شورا کافی است؟

شهرداری بدهکار است. حقوق کارگر شهرداری، روی هواست. آن‌وقت، مبلمانِ شورای شهر را شاهانه می‌کنند.

مبلمانِ شاهانه شورای شهر و حقوق کارگری که روی هواست / آیا اعتراض رئیس شورا کافی است؟

 ائل / روح الله رشیدی


تکیه بر باد! شهرداری پول ندارد. شهرداری بدهکار است. حقوق کارگر شهرداری، روی هواست. آن‌وقت، مبلمانِ شورای شهر را شاهانه می‌کنند.

لابد پشتِ این کرسی‌های سلطانی، بهتر و رساتر و بی‌لکنت‌تر می‌شود از حقوق مردم دفاع کرد.

شاید هم دارند برای 2018، تدارک می‌بینند تا پیشِ خارجی‌ها آبروداری کنند! فاکتورِ چندصدمیلیونیِ [پی‌نوشت دارد] این تحولِ عظیم را البته می‌شود با چند فقره وام یا چند مورد تغییرِ کاربری پرداخت کرد!حقوق کارگر که نیست هزارتا بامبول دربیاورند برای پرداخت نکردنش.

رئیس شورا، البته به این بساط معترض شده. آیا این اعتراض کافی‌ست؟ قطعاً نه. اگر رئیس شورا یقین دارد که چنین کاری، اسراف و خیانت به مردم است، اولاً نباید اجازۀ تشکیل جلسۀ شورا را در آن محل بدهد و ثانیاً دستور دهد هرکس که محوز چنین ولخرجی وحشتناکی را از کیسۀ سوراخِ بیت‌المال داده، پس از جبران خسارت، خود را به محکمه معرفی نماید.

پی‌نوشت: اگر جرات دارند، بگویند که این مبلمان، دقیقاً چقدر خرج روی دست مردم تبریز گذاشته است.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

0
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***