تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

فعال دانشجویی در گفتگو با ائل:

عدالتخواهی یک عنصر گمشده در جامعه ماست/ عدالت خواهی یک کار سیاسی نیست

منتظمی گفت: ما باید یک تعریف درست از عدالتخواهی را به جامعه ارائه دهیم که عدالت خواه واقعی چه کسی است؟ آیا فرد عدالت خواه باید کسی باشد که توهین می کند؟ ما باید طوری تعریف کنیم و بگوییم که عدالت خواهی یک کار سیاسی نیست و فرد عدالت خواه باید دارای روحیه مطالبه گری و انقلابی باشد.

عدالتخواهی یک عنصر گمشده در جامعه ماست/ عدالت خواهی یک کار سیاسی نیست

متین منتظمی در گفتگو با خبرنگار ائل، در خصوص موضوع عدالت و عدالت خواهی، اظهار کرد: عدالتخواهی یک عنصر گمشده در جامعه ما است.گاها عدالتخواهی تبدیل به شعاری می شود که این کار شعاری باعث سیاسی بازی در موضوع عدالت خواهی می شود و بعضا نام عدالت خواهی را با یک سری رفتار های زننده و سیاسی کاری ها چنان دچار پیچ و خم می کنند که هر کس عدالت خواه می شود برچسب می خورد و قشر انقلابی و حزب الهی برای این که از این برچسب خوردن در امان بمانند، از عدالت خواهی دور می شوند.

وی ادامه داد: ما باید یک تعریف درست از عدالتخواهی را به جامعه ارائه دهیم که عدالت خواه واقعی چه کسی است؟ آیا فرد عدالت خواه باید کسی باشد که توهین می کند؟ ما باید طوری تعریف کنیم و بگوییم که عدالت خواهی یک کار سیاسی نیست و فرد عدالت خواه باید دارای روحیه مطالبه گری و انقلابی باشد. عدالت یکی از مبناهای تشکیل دهنده جمهوری اسلامی است یعنی اگر عدالت نباشد قطعا ما در خیلی از کارها لنگ خواهیم زد. این عدالت به معنای مساوات نیست و به معنای واقعی اسلامی است.

این فعال دانشجویی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد عدالت، افزود: صحبتهای مقام معظم رهبری در روز 29 بهمن در مورد عدالت، درواقع تبیین مؤلفه های عدالت خواهی است و طبق این سخنان است که ما می توانیم بگوییم که عدالت خواهی و عدالت خواه چه ویژگی هایی باید داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: عدالت خواهی باید فراتر از شخص، جریان و جناح باشد و هرمسئولی از هر جناح و فکر سیاسی باید نسبت به موضوع عدالت حساس باشد و اگر در جایی کوتاهی صورت گرفته و حق مردم پایمال شده است یعنی مسئولی ضعف داشته است و عدالت از بین رفته است و مسئولین و به ویژه دستگاه قضایی باید نسبت به این مسئله حساس باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/gBg6Xb
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***