تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

به بهانه فرارسیدن روز درختکاری؛

یک روز برای به یاد آوردن زندگی کافی نیست!

بر هیچ احدالناسی پوشیده نیست که درخت چه سهم بزرگی از زندگی برای همه موجودات زنده دارد، این درخت است که با تقدیر الهی برای اشرف مخلوقات و برای همه مخلوقات حکم زندگی دارد و تاکنون نیز چه اندک قدرش را دانسته ایم و چه بسیار ظلم هایی که در حقش کرده ایم.

یک روز برای به یاد آوردن زندگی کافی نیست!

به گزارش ائل، امروز ۱۵ اسفند ماه طبق روال سال های قبل، روز درختکاری است؛ روزی برای به خاطر آوردن منابع تنفس، همان موجوداتی که نفس را به ما هدیه می کنند تا زنده بمانیم و زندگی کنیم.

امروز باز هم به پاسداشت این موجود الهی چه تقریرهایی که نوشته نمی شود و چه گرامیداشت هایی که برگزار نمی شود، اما همین امروز آیا برای درخت، این سبزقبا پوش دوست داشتنی کافیست؟!

بر هیچ احدالناسی پوشیده نیست که درخت چه سهم بزرگی از زندگی برای همه موجودات زنده دارد، این درخت است که با تقدیر الهی برای اشرف مخلوقات و برای همه مخلوقات حکم زندگی داشته و تاکنون نیز چه اندک قدرش را دانسته ایم و چه بسیار ظلم هایی که در حقش کرده ایم.

درختان را دوست بداریم، آنها چه زیبا پای در زمین دارند و سر در آسمان، چه زیباست شاخه هایشان که گویی دست خواهشی به سوی پروردگار دراز کرده اند و تسبیح خداوند می کنند.

و چه زیبا مولانا این شکوه خداوندی را به نظم می کشد:

این درختان اند هم چون خاکیان دست ها بر کرده اند از خاکدان

با زبان سبز و با دست نیاز از ضمیر خاک می گویند راز

حداقل به خاطر امروز، امروزی که نام زیبای درخت را یدک می کشد، به یاد آوریم که چقدر نیاز داریم به این عناصر زیبای طبیعی، به اینکه چرا باید با طبیعت مهربان باشیم و قدرشان را بدانیم.

اگر امروز، بیشتر روزهایمان دودی است، اگر آسمان بیشتر روزهایمان تیره و تار است، نشان دهنده نامهربانی ما با درختان است، بیایید درختان را بیشتر دوست بداریم و نفس هایمان را قطع نکنیم، بیایید مهربانی را از همین درختان سر به فلک کشیده، از همان جوانه های امید یاد بگیریم و به فکر آیندگان خود نیز باشیم.

چه غم انگیز است معماری امروز دنیایمان... افسرده شده ایم و دور از زیبایی هایی که خداوند برایمان در روی زمین قرار داده است.

اینکه هر سال چنین روزی تنها به فکر درخت باشیم هیچ گاه به درد نخواهد خورد، هر روز باید به درخت فکر کرد و به سبزی آن اندیشید، باشد که زنده بمانیم و با عشق و مهربانی زندگی کنیم.

باید به اصل خود برگردیم، بیایید درختان را دوست بداریم،و با طبیعت مهربان باشیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/CK57jm
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***