تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

ابراز همدردی عضو شورای شهر تبریز با خانواده های سوانح متوالی یک سال اخیر با زبان شعر

نیکوخصلت، عضو شورای شهر تبریز غزلی در همدردی با خانواده های درگذشتگان سانحه های هوایی تهران-یاسوج، کشتی سانچی، پلاسکو، سانحه قطار هفت خوان تبریز-مشهد و آتش سوزی های یک سال اخیر سرود.

ابراز همدردی عضو شورای شهر تبریز با خانواده های سوانح متوالی یک سال اخیر با زبان شعر

به گزارش ائل ، سعید دباغ نیکوخصلت، عضو شورای شهر تبریز غزلی در همدردی با خانواده های درگذشتگان سانحه های هوایی تهران-یاسوج، کشتی سانچی، پلاسکو، سانحه قطار هفت خوان تبریز-مشهد و آتش سوزی های یک سال اخیر سرود.


آتش زدی چو عود، رقیبم چه کارش است
داغ درون من نگر که فزون تر زآتش است

آتش نشان نشین که کار از تو بر شدست
با صد قطار آب هم اینجا پر آتش است

پیر مغان کشد این کاروان به عشق
زان رو قطار بر ره هفت خوانش است

آخر چه حکمتی است که آتش درون آب
کشتی به دود می کشد هرچند آبش است

با من چه میزنی تو چنین تازیانه ای شدید
قدری امان مرا که امیدم نوازش است

باد خزان گرفت تو ای باغبان نشین
صبرت کجاست و شکوا چه جایش است

باشد که آب بر سر این خاک هم رسد
خامی که پخته کند کوزه گر به آتش است

نیکوخصلت (خاک)

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/irAdpM
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***