تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

تصادف خونین در اتوبان تبریز-زنجان

بر اثر واژگونی اتوبوس در اتوبان تبریز زنجان در چهل کیلومتری بستان آباد هشترود ۲۴ نفر مصدوم و ۴ تن كشته شدند.

تصادف خونین در اتوبان تبریز-زنجان

به گزارش ائل ، رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در تشریح جزئیات و روند درمان مصدومین واژگونی اتوبوس گفت:از مجموع 26مصدوم تعداد 9مصدوم در بیمارستان هشترود بستری شدند ویازده مصدوم توسط اتوبوس آمبولانس ازبیمارستان بستان آباد به بیمارستان سینا تبریز انتقال یافتند.

دکتر فرزاد رحمانی عنوان داشت:شش مصدوم این حادثه با توجه به شدت مصدومیت جهت ادامه درمان توسط اورژانس به بیمارستان امام رضا(ع)تبریز منتقل شدندو طبق پیگیری اخیر حال سه مصدوم وخیم گزارش شده است و یکی دیگر از مصدومین به اتاق عمل انتقال یافت.

وی افزود: چهار نفر از سرنشینان این اتوبوس بعلت شدت جراحات وارده در دم جان باخته بودندکه از این تعداد یک نفر زن55ساله و سه نفر مرد36ساله و52ساله و50ساله می باشد.

اسامی فوت شدگان و مصدومان به شرح زیر می باشد

۱ علی قربانی ۳۹ مرد مولتی تروما هشترود بستری در بخش تخصصی
۲ اسد سلمانی ۳۸ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۳ زهرا کربلایی ۶۵ زن ” ” بستری در بخش تخصصی
۴ امیرحسین سرخانی ۲۳ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۵ فرهاد زند ۴۱ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۶ علی کاشی زاده ۳۲ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۷ ابراهیم نعمتی ۵۶ مرد ” امام رضا تبریز بستری در ICU
۸ سعید آحادی ۳۵ مرد ” هشترود بستری در بخش تخصصی
۹ یوسف رضائی ۳۵ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۱۰ ابراهیم بیگلو ۲۸ مرد ” امام رضاتبریز بستری در ICU
۱۱ علی سلیمان پور ۴۶ مرد ” هشترود بستری در بخش تخصصی
۱۲ امین محمدپور ۲۶ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۱۳ ایران تیمورزاده ۳۹ زن ” بیمارستان سینا بستری در بخش تخصصی
۱۴ علی سلطانی ۴۸ مرد ” امام رضا تبریز بستری در بخش تخصصی
۱۵ بهروز کلوانق ۵۳ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۱۶ امیر اصلانی ۴۸ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۱۷ رسول اباذری ۲۹ مرد ” هشترود بستری در بخش تخصصی
۱۸ کریم اباذری ۱۹ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۱۹ محمد قره برجک ۳۶ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۲۰ حسین عادلی ۳۷ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۲۱ لیلا حاجی پور ۵۵ زن ” ” بستری در بخش تخصصی
۲۲ سیداحمد حسینی ۵۰ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۲۳ حجت هاشمی ۵۰ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۲۴ سیامک صفری ۲۵ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۲۵ فاطمه اباذری ۲۶ زن ” ” بستری در بخش تخصصی
۲۶ محمدمهدی اباذری ۴ مرد ” ” بستری در بخش تخصصی
۲۷ حسین محمودی ۳۶ مرد فوتی هشترود فوت
۲۸ ولی اسماعیل زاده ۵۲ مرد فوتی ” فوت
۲۹ رضا ولی نژاد ۵۰ مرد فوتی ” فوت
۳۰ مجهول الهویه ۵۵ زن فوتی ” فوت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/FhieK3
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***