تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

فرمانده سپاه عاشورا:

جوانان باید فضای مجازی را مدیریت کرده و تهدید را به فرصت تبدیل کنند / پر کردن ذهن جوانان با فرمول های پیچیده درسی، دردی از مشکلات کشور را دوا نمی کند

فرمانده سپاه عاشورا در مجمع سالانه بسیج دانش آموزی آذربایجان شرقی گفت: جوانان باید فضای مجازی را مدیریت کرده و تهدید را به فرصت تبدیل کنند.

جوانان باید فضای مجازی را مدیریت کرده و تهدید را به فرصت تبدیل کنند / پر کردن ذهن جوانان با فرمول های پیچیده درسی، دردی از مشکلات کشور را دوا نمی کند

به گزارش ائل ، سردار سرتیپ دوم پاسدر عابدین خرّم، فرمانده سپاه عاشورا در مجمع سالانه بسیج دانش آموزی آذربایجان شرقی گفت: دانش آموزان با حضور خود در دفاع مقدس هویت جوان غیور و سترگ ایرانی را در تاریخ ثبت کردند.

وی افزود: افق و چشم انداز پیشرفت و رونق کشور متعلق به جوانان است. اگر طیف جوان در هویت بخشی و هویت سازی به عنوان نرم افزار فکری و رفتاری یک کشور به خوبی تربیت نشوند آینده آن کشور تاریک خواهد بود. اگر سه حیطه تندرستی، تربیت فکری،اخلاقی و مهارت فنی و علمی همزمان در یک جوان ایرانی متناسب با نیازهای جامعه پرورش نیابد، مشکلات کشور دو چندان خواهد بود.

فرمانده سپاه عاشورا ادامه داد: فضای مجازی مبنای توسعه دنیا و کشورها قرار گرفته است. تمام کارآفرینی ها و موضوع مقابله با بیکاری در ده سال آینده حتما از گذرگاه فضای مجازی عبور می کند.

پر کردن ذهن جوانان با فرمول های پیچیده دردی از مشکلات کشور را دوا نمی کند

وی گفت: معروف است وقتی وزیر کشاورزی ژاپن ساختمان وزارت کشاورزی را مشاهده کرده بود، به داخل نرفت و گفت اگر بناست وزارت کشاورزی دارای ساختمان عظیمی باشد معلوم است که کشاورزی این کشور دچار مشکل است. کشاورزی باید در میدان باشد. هرگاه مهندس کشاورزی ایرانی همراه یک روستایی در زمین کشاورزی حضور یافت و علمش را در عمل بکار گرفت، مشکلات کشاورزی ما هم مرتفع خواهد شد. دانش آموزان باید حیطه دانشی و شناختی خود را عملیاتی کنند. دانش آموزان باید با فرهنگ کار و تلاش، خارج از کلاس درس مانوس شوند.

سردار خرّم در ادامه تصریح کرد: پر کردن ذهن جوانان با فرمول های پیچیده درسی، دردی از مشکلات کشور را دوا نمی کند.

وی همچنین بیان کرد: نقش فضای مجازی بخودی خود تهدید نیست، نحوه بکارگیری از آن میتواند تهدید و یا فرصت باشد. صرف انرژی نهفته فکری و عملی دانش آموز در فضای مجازی باید هدفمند باشد. استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی انزوای فکری ببار می آورد اعتیاد به فضای مجازی بدون هدف، تهدید است. براساس گزارشات بین المللی طیف انرژی بخش جامعه ایرانی درگیر مفرط در فضای مجازی است. یک متخصص اگر سه ساعت عمر خود را صرف مطالعه در فضای مجازی کند مضر است، چه رسد به اینکه یک جوان پر انرژی ایرانی بیش از ۸ساعت عمر خود را در فضای مجازی صرف کند. ۸۵درصد مصرف کنندگان فضای مجازی از منابع اشاعه فرهنگ اباهه گری استفاده میکنند. سلامت فکری، روانی و جسمی جوانان با این وضعیت دچار مشکل میشود.

وی تاکید کرد: امام خمینی در ۲۵سالگی خود کتابی بر مبنای ولایت فقیه نوشت و در دوران تبعید خود در ترکیه هم کتابی نوشت که امروز به مهمترین فتاوای اقتصای،سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی تبدیل شده است. اگر فردی دست به قلم ببرد و به عادت تبدیل شود بهترین نتیجه برای ارتقای معلومات محیط پیرامونی ببار می آورد.

وی با اشاره به سیاست های استکباری دشمنان در طول تاریخ گفت: تمام نسخ تاریخی ایرانی به یغمای انگلیسی ها رفته است. مدیریت منابع مهم اسلامی و ایرانی بدست انگلیسی ها بوده و هست. علامه امینی در سفر خود به هند بدنبال یک کتاب مهم اسلامی بود؛ به یک مسیونر انگلیسی پول داد تا در کتابخانه هندی این کتاب را بدست آورد، بدلیل ممنوعیت خرید آن کتاب، شب تا صبح در کتابخانه ماند و کتاب مورد نظر را مطالعه کرد. پس از عزیمت خود به ایران آنچه مطالعه کرده بود را به تحریر درآورد.

وی همچنین تصریح کرد: دوره دفاع مقدس بهشت رشد و تربیت جوانان انقلابی بود. امروز هم اگر مدیریت اقتصادی و فرهنگی کشور به دست جوانان انقلابی بیافتد اکثر مشکلات مرتفع خواهد شد. فضای مجازی نباید جوانان را مدیریت کند، بلکه جوانان باید فضای مجازی را مدیریت کرده و تهدید را به فرصت تبدیل کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/25ZHYX
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***