تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

گزارش ارسالی شهروندان به ائل از بی توجهی شهرداری تبریز به سیمای شهری:

خاکبرداری از کوی البرز به بهانه آبیاری درختان و رها کردن خاک ها در محدوده منطقه / ایجاد مانع در تردد خوردروها و عابرین پیاده

بر اساس گزارشات ارسالی شهروندان تبریزی در محله دامپزشکی شاهد صحنه ای نامناسب در سیمای شهری هستیم که حدود یک هفته است به حال خود واگذار شده است و برای تردد خوردروها و عابرین پیاده مانع ایجاد شده است.

خاکبرداری از کوی البرز به بهانه آبیاری درختان و رها کردن خاک ها در محدوده منطقه / ایجاد مانع در تردد خوردروها و عابرین پیاده

به گزارش ائل ،  بر اساس گزارشات ارسالی شهروندان تبریزی در محله دامپزشکی شاهد صحنه ای نامناسب در سیمای شهری هستیم که حدود یک هفته است به حال خود واگذار شده است.

Image title


ماجرا از این قرار است که در سال های قبل در کوی البرز واقع در منطقه دامپزشکی درختانی کاشته شده بود که بعدها با آسفالت کاری کوچه، محدوده درختان نیز از آسفالت بی نصیب نشده و فضای کافی برای آبیاری درختان وجود نداشت.

اکنون شهرداری به این فکر افتاد که با کندن محدوده اطراف ریشه این درختان، برای آبیاری آنها فضا ایجاد کند که خاکبرداری لازم انجام شده اما به همان حال خود باقی مانده و سیمای نامناسبی به وجود آورده است.

Image title

از آنجا که محدوده کنده شده محل تردد خوردروهای همسایه برای ورود به پارکینگ و تردد عابرین پیاده است؛ بروز این مشکل سد معبر برای عابرین و خودروها ایجاد کرده است.

عدم جمع آوری خاکبرداری های صورت گرفته؛ منجر به تخریب سیمای شهری شده و اعتراض ساکنین را به دنبال داشته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/KGcrcL
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***