تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

در گفتگو با ائل مطرح شد:

واکنش معاون استاندار آذربایجان شرقی به احتمال حضور نظمی در فرمانداری تبریز / شهرتی فر: علت خاصی از سوی وزارت کشور برای عدم صدور حکم شکری گفته نشد

شهرتی فر در گفتگو با ائل در واکنش به احتمال حضور نظمی در فرمانداری تبریز گفت:تاکنون نشنیده ام که اسم کسی برای فرمانداری تبریز مطرح شود و این گمانه زنی ها می تواند ناشی از این باشد که اشخاصی که مدنظر برخی ها است؛ بصورت غیررسمی پیشنهاد می شود.

واکنش معاون استاندار آذربایجان شرقی به احتمال حضور نظمی در فرمانداری تبریز / شهرتی فر: علت خاصی از سوی وزارت کشور برای عدم صدور حکم شکری گفته نشد

به گزارش ائل ، در برخی محافل سیاسی گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال حضور جمشید نظمی بعنوان فرماندار تبریز به گوش می رسد که در این خصوص با معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفتگو کرده ایم.

رحیم شهرتی فر در گفتگو با ائل در واکنش به این خبر گفت: تاکنون نشنیده ام که اسم کسی برای فرمانداری تبریز مطرح شود و این گمانه زنی ها می تواند ناشی از این باشد که اشخاصی که مدنظر برخی ها است؛ بصورت غیررسمی پیشنهاد می شود.

وی ادامه داد: استاندار هم گفته اند که نفراتی برای حضور در فرمانداری تبریز مدنظر هستند و بررسی های لازم در این خصوص انجام می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص علت عدم منتفی شدن حضور شکری در فرمانداری تبریز، گفت: علت خاصی از سوی وزارت کشور به ما گفته نشده و این روال طبیعی است که استانداری گزینه ای پیشنهاد می کند و وزارت کشور باید آن را بررسی و در صورت صلاحدید، حکم صادر کند.


اخبار مرتبط:

احتمال تکیه نظمی بر کرسی کلیدی ترین پست مدیریتی تبریز

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/xbEbxB
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***