تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

فرج قلی زاده در جمع اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی مطرح کرد:

امکانات خانه کارگر در اختیار خبرنگاران نیز قرار خواهد گرفت / مبادا روزی یک مدیر برای پیش بردن برنامه هایش خبرنگار اجیر کند

فرج قلی زاده در جمع اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی گفت: امکانات خانه کارگر در اختیار خبرنگاران نیز قرار خواهد گرفت.

امکانات خانه کارگر در اختیار خبرنگاران نیز قرار خواهد گرفت / مبادا روزی یک مدیر برای پیش بردن برنامه هایش خبرنگار اجیر کند

به گزارش ائل ، عصر دیروز (دوشنبه) نشست هم اندیشی فرج محمدقلیزاده، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز با اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی برگزار شد.

هزینه های فرهنگی فاقد سیاستگذاری مشخص بوده است

فرج قلیزاده با بیان اینکه  همه اعضای شورا روی اولویت دار بودن موضوعات فرهنگی و اجتماعی به اجماع رسیده اند؛ گفت: بدون شفافیت در امور، هر اتفاق نامبارکی از جمله فساد ریشه خواهد گرفت.

وی افزود: از شهردار خواسته شده است در راستای نقش نظارتی شورای شهر همه قرارداد ها را در معرض دید عموم قرار دهد.

این عضو شورای شهر تصریح کر: در سال های اخیر بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در این شهر در حوزه فرهنگ هزینه شده است اما خروجی مشخصی از این هزینه کردها ندیده ایم چون همه هزینه ها فاقد سیاستگذاری مشخص بوده است.

نگران آینده شهر هستیم

وی با اذعان به اینکه بودجه های فرهنگی صرف کارهای بر زمین مانده دیگر نهادها شده است؛ گفت: به شدت نیازمند نخبگان دغدغه مند برای همفکری در توسعه تبریز داریم. نگران آینده شهر هستیم و کسی نیست که ما را از نگرانی رها کند.

شهرداری ۱۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد

فرج قلس زاده ادامه داد: بر مبنای گزارشی که خود شهرداری ارایه کرده است این نهاد ۱۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. به این رقم از بدهی سالیانه ۳۰ درصد بهره بانکی افزوده می شود. در چنین شرایطی بدون مدیریت بحران , مشکلات بزرگی بر سر راه ما خواهد نشست.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز  افزود: از بودجه ۲۶۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۶ شهرداری تنها ۵۶ درصد محقق شده است.

مبادا روزی که یک مدیر برای پیش بردن برنامه هایش خبرنگار اجیر کند

وی با بیان اینکه شما خبرنگاران را موذنان جامعه می دانیم که اگر شما بخوابید و یا شما را خواب کنند،نماز جامعه قضا خواهد شد؛ گفت: خواهش می کنم شرافت قلم خود را حفظ کنید, ما خبرنگاران را با صور اسرافیل ها می شناسیم مبادا روزی که یک مدیر برای پیش بردن برنامه هایش خبرنگار اجیر کند.

وی اذعان کرد: مطالبات خبرنگاران را قطعا در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مطرح خواهیم کرد و با مذاکراتی که صورت گرفته است امکانات خانه کارگر در اختیار خبرنگاران نیز قرار خواهد گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/6o6Dvo
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***