تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

گزارش ائل از کاسه های گدایی در شهر بدون گدا:

افزایش چشمگیر تکدی گری در تبریز ۲۰۱۸ / کودکان کار و جلوه نازیبایی که به شهر داده می شود

هم اکنون ما در شهری زندگی می کنیم که به شهر بدون گدا معروف است، اما در روزهایی از سال میلادی ۲۰۱۸ که کلانشهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام انتخاب شده است، هستند مردمانی که کاسه گدایی در دست گرفته اند و در گوشه گوشه شهر به دنبال نگاه و بذل توجه مردم هستند.

افزایش چشمگیر تکدی گری در تبریز ۲۰۱۸ / کودکان کار و جلوه نازیبایی که به شهر داده می شود

 ائل / مینا سادات حسینی


هر یک از ما  تعریفی از واژه "فقیر" داریم اما در معانی مختلف نام هایی چون بیچاره، بینوا، تنگدست، تهیدست، بدبخت، درویش، سائل، غریب، کم بضاعت، گدا، محتاج، مسکین، مفلس، ندار، نیازمند را مترادف با واژه "فقیر" دانسته اند.

تفاوت ماهیت گدا و فقیر

هر گدایی فقیر نیست!در کتاب معراج السعاده ملا احمد نراقی آمده است که چون فضیلت فقر را دانستی و فایده آن را شناختی، هان تا اشتباه نکنی و هر گدا رافقیر ندانی، گدا کسی دیگر و فقیر کسی دیگر است. گدا آن است که دنیا از او دست برداشته، و فقیر آن است که او دست از دنیا برداشته است و از برای فقیر، شرایطی است که چنانچه فقیر به آنها متصف باشد فضیلت فقر از برای او خواهد بود.


نقل است که حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - و خضر، به یکدیگر رسیدند.

حضرت از خضر پرسید که بهترین اعمال چیست؟ گفت: بذل اغنیا بر فقرا به جهت رضای خدا. حضرت فرمود: از آن بهتر ناز و تکبر فقیر است بر اغنیا از راه وثوق واعتماد به خدا. خضر گفت: این کلامی است که باید با نور بر صفحه رخسار حور نوشت.

در حمایت از فقرا روایات و احادیث گوناگونی وجود دارد چون اینکه خدای - تعالی - فرموده است:
«و اما السائل فلا تنهر»
یعنی: «اما سائل را از خود مران».

حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - فرمود: رد مکن سائل را و چیزی به او بده، اگر چه نصف خرمائی باشد» .
و فرمود: «از برای سائل، حقی است، اگر چه بر اسبی سوار شده باشد».
و فرمود: «سائل را رد نکنید، اگر چه سم سوخته باشد»

آری فقرا را باید گرامی داشت، اما میان فقیر و گدا نیز باید تفاوت هایی نهاد.

کاسه های گدایی در پایتخت گردشگری جهان اسلام

هم اکنون ما در شهری زندگی می کنیم که به شهر بدون گدا معروف است، اما در روزهایی از سال میلادی 2018 که کلانشهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام انتخاب شده است، هستند مردمانی که کاسه گدایی در دست گرفته اند و در گوشه گوشه شهر به دنبال نگاه و بذل توجه مردم هستند.

بماند که در بین این گداها از داخل شهر خودمان هم هست و البته از خارج شهرمان، از شهرهایی دیگر که به تبریز آمده اند و چهره نازیبایی به تبریز داده اند.

ظلم به فقرای آبرومند با پرچیدن صندوق صدقات

در روزهای اخیر در مورد اقدامات شهرداری تبریز و شورای شهر در مورد برچیدن هر آنچه که جلوه زیبایی به شهر نمی دهد شنیده ایم اما یکی از اولویت دارترین این برچیدن ها، حفظ و حراست از موضوعی به عنوان "تبریز؛ شهر بدون گداست".

در هر صورت جالب نیست که صندوق صدقات از سطح شهر به بهانه زیباسازی برچیده شود که حال همین صندوق صدقات کمک حال خیل زیادی از فقرای آبرومند هستند، اما نسبت به این موضوع آنچنان که باید و شاید عمل نشود.

مردم چه می گویند؟

مریم اجاقی یکی از شهروندان تبریزی در گفتگو با خبرنگار ائل با تایید اینکه تعداد متکدیان در سطح شهر تبریز، افزایش یافته است، اظهار کرد: تکدی گری چهره شهر را زشت می کند و فکر می کنم مسئولین در برابر این معضل اجتماعی بیشتر باید هوشیار باشند چرا که ما در تبریز 2018 قرار گرفته ایم و در معرض دید هستیم.

رضا اصلانی، صاحب مغازه خواربارفروشی در گفتگو با ما می گوید: چندی قبل ماموران شهرداری اقدام به برش صندوق صدقات می کردند و در همان حین هم من به این موضوع فکر می کردم که با این اتفاق به فقرا ظلم خواهد شد و البته تعداد گدایان نیز افزایش خواهد یافت، فکر می کنم مسئولین قبل از اقدام باید اندکی تامل کنند.

حاج بیوک، مرد میانسالی است که در گفتگو با خبرنگار ائل می گوید: عنوان تبریز؛ شهر بدون گدا این روزها زیاد جلوه ندارد چون تعداد گدایان در سطح شهر افزایش یافته، البته نباید منکر کودکان کار نیز شد.

وی ادامه می دهد: مسئولین امر برای جلوگیری از این موضوع و قبل از اینکه حضور این گدایان در شهر عادی شود، فکری بکنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/vi7cFX
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***