تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

گزارش ائل از اعتصاب صبح امروز کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز:

اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و حذف اضافه کاری ها / نبود قطعات مورد نیاز و رکود حاکم بر مجموعه

صبح امروز کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز در اعتراض به وضع موجود این کارخانه اعم از عدم پرداخت به موقع حقوق و رکود حاکم بر کارخانه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و حذف اضافه کاری ها / نبود قطعات مورد نیاز و رکود حاکم بر مجموعه

به گزارش ائل ، صبح امروز کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز در اعتراض به وضع موجود این کارخانه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ائل، این کارگران به مواردی چون نحوه پرداخت حقوق خود و همچنین رکود موجود در کارخانه معترض بودند.

یکی از کارگران معترض در تشریح علت این تعصب گفت: حقوق ها به موقع پرداخت نمی شود و در 5 قسط به دست ما می رسد و از این جهت با مشکل روبرو هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به نبود قطعات مورد نیاز کارخانه، مدتی است که کارخانه به حالت نیمه تعطیلی رو آورده و رکود بر کارخانه حاکم شده است.

این کارگر معترض در ادامه علت این تعصب، تشریح کرد: مدتی است که اضافه کاری کارگران نیز حذف شده و از این حیث نیز همگی ناراضی هستند.

گفتنی است این اعتصاب در داخل کارخانه صورت گرفته و هنوز تصمیم خاصی از سوی مدیریت کارخانه اتخاذ نشده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/9GqLXK
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***