تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

تفاوت پوشش خبری در دو جبهه مقاومت اسلامی و عفرین؛

ضعف رسانه ای در تنها جبهه حقيقى مبارزه با تروريسم و گزارش لحظه به لحظه تجاوزگری ترکیه / از پروپاگانداى باطل رسانه اى تا تقلیل جبهه مقاومت به دفاع از حرم

خبرنگاران ترك حاضر در اين معركه، لحظه به لحظه اين عمليات را بشكل حرفه اى پوشش مى دهند و آنرا مثل فوتبال براى بيننده هاى خود گزارش مى كنند؛ كارى كه براى "جبهه مقاومت اسلامى"، تنها جبهه حقيقى مبارزه با تروريسم، در شش سال گذشته در هيچكدام از عمليات ها انجام نگرفت.

ضعف رسانه ای در تنها جبهه حقيقى مبارزه با تروريسم و گزارش لحظه به لحظه تجاوزگری ترکیه / از  پروپاگانداى باطل رسانه اى تا تقلیل جبهه مقاومت به دفاع از حرم

 ائل / احمدرضا بیضایی

 تركيه دو روز است كه يك بند دارد "عفرين" در شمال سوريه را بنام مبارزه با تروريسم از زمين و هوا مى كوبد. بحث در مورد ابعاد پيدا و ناپيداى نظامى و سياسى اين تجاوزگرى، كارشناسان خودش را مى طلبد. چيزى كه براى من بعنوان علاقمند رسانه در مورد اين عمليات جالب است، پوشش رسانه اى فوق العاده آن است. خبرنگاران ترك حاضر در اين معركه، لحظه به لحظه اين عمليات را بشكل حرفه اى پوشش مى دهند و آنرا مثل فوتبال براى بيننده هاى خود گزارش مى كنند؛ كارى كه براى "جبهه مقاومت اسلامى"، تنها جبهه حقيقى مبارزه با تروريسم، در شش سال گذشته در هيچكدام از عمليات ها انجام نگرفت.

 از ملاحظات امنيتى و سياسى و بين المللى و ديپلماتيك بى خبر نيستم و نمى گويم هم كه چرا اين ملاحظات در شش سال گذشته مانع كار رسانه اى درخورى براى اين جبهه بوده، اما امروز بعد از اين سالها، وقتى هنوز هيچ تعريف درستى از جبهه اى كه اينهمه شهيد تقديم آن شده در جامعه ما وجود ندارد و يكى مثل من هنوز هم آنرا درست نمى شناسد و ديگران، عنوانى جز "دفاع از حرم" براى تعريف آن نمى يابند، ضعف كار رسانه اى بشدت خود را به رخ مى كشد.

 كارى كه رسانه هاى تركيه دو روز است در حال انجام آن هستند البته كار خبرى صرف نبوده و در واقع يك عمليات روانى تخصصى است كه دست كمى از خود عملياتى كه در حال انجام است ندارد. پرچم تركيه توسط شبكه هاى تلويزيونى تركيه مدام توى چشم مخاطب فرو مى شود و همه مجرى ها قرمز و سفيد پوشيده اند تا به رنگ پرچم تركيه در بيايند. مرتب، گزارشاتى از سطح شهرهاى مختلف پخش مى شود كه حمايت و يكدلى مردم با دولت و ارتش را در انجام اين عمليات نشان مى دهد. در حالى كه بدنه سازمان رزمى عمل كننده تركيه در عفرين، ارتشى است متشكل از گروههاى مختلف تروريستى مورد حمايت تركيه! و اين از طنزهاى روزگار است.

 نسل جوان حال حاضر تركيه بيگانه ترين نسل با جنگ و جهاد و ايثار و مقاومت است و آنچه بنام جنگيدن در راه وطن و به افتخار وطن به خورد آنها داده مى شود آشى است از پروپاگانداى باطل رسانه اى كه به بركت انقطاع اين نسل از فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت، بشدت باور پذير است و من زمينه هاى اين باورپذيرى را به چشم خود از نزديك در تركيه ديده ام.

 درد دارد كه نسل جوان ايرانى كه هنوز رابطه اش با سالهاى دفاع مقدس و آدمهاى جنگ قطع نشده و گنجينه اى از آرمانهاى بسيار بلند در دسترس اوست و جبهه اى هم متشكل از همسالان خود او مشغول فداكارى و جانفشانى براى مجد و عظمت اسلام و مسلمين در برابر جباران عالم و هم كاسه هاى آنهاست، نداند كه در جبهه وسيعى كه از غرب آسيا تا قلب آفريقا بنام "جبهه مقاومت اسلامى" تشكيل شده و از پايگاه بلند ولايت و رهبرى شيعى فرمان مى گيرد چه مى گذرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/8Mx2qb
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***