تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

خاستگاه سؤال جهل است و خاستگاه نقد، علم ؛

تاریخ عاقبت مدعیان برابر معصوم را سیاه نشان می دهد / سخن روحانی تقویت موضع منافقین است نه مؤمنین

خاستگاه و زمینه سؤال جهل است ، اما خاستگاه و زمینه نقد ، علم است، یعنی موضع منتقد از موضع علم است نه جهل.لذا فردی که از امام انتقاد می کند مدعی است او چیزی می داند که امام معصوم آن را لحاظ نکرده است. که ما شیعیان نسبت به چنین فردی مبغوض هستیم ، چرا که امام معصوم را مخزن علم الهی می دانیم.

تاریخ عاقبت مدعیان برابر معصوم را سیاه نشان می دهد /  سخن  روحانی تقویت موضع منافقین است نه مؤمنین

ائل / محمدرضا سبزی

مطالب آقای روحانی در خصوص امکان نقد امام دوازدهم بهانه ای شد تا با دوستان در این خصوص صحبت کنیم ، یکی از دوستان می گفت سوال کردن از معصوم هیچ وقت ممنوع نبوده است لذا حرف آقای روحانی در اصل غلط نیست .

استدلالی که بنده در رد استدلالهای دوستان آوردم این بود که سؤال با نقد فرق می کند، خاستگاه و زمینه  سؤال جهل است ، اما خاستگاه و زمینه نقد ، علم است، یعنی موضع منتقد از موضع علم است نه جهل.

سؤال کننده به دنبال رفع جهل است ولی منتقد به دنبال ارائه علم و افکار خود به دیگری است

لذا فردی که از امام انتقاد می کند مدعی است او چیزی می داند که امام معصوم آن را لحاظ نکرده است. که ما شیعیان نسبت به چنین فردی مبغوض هستیم ، چرا که امام معصوم را مخزن علم الهی می دانیم.

تاریخ هم عاقبت چنین افرادی را سیاه نشان می دهد . همان فردی که آقای روحانی مثال می زند که از پیامبر منتقدانه می پرسد آیا ولایت علی بن ابوطالب سخن توست یا سخن خداست ؟ اگر سخن خداست بگو همین الان سنگ از آسمان بیاید و بر سرم بیافتد ، که همان جا سنگی از آسمان بر سرش افتاده و در دم هلاک می شود .

در تاریخ صدر اسلام، عموما کسانی از افکار و فعل امام معصوم انتقاد می کردند در قرآن با نام منافقین یاد شده اند . البته تاریخ اهل بیت علیهم الاسلام پر است از سؤال کنندگانی که برای رفع جهل خود نزد امام معصوم رفته اند و از دریای علم آنان بهره مند شده اند.

 اینکه چرا به آقای روحانی اعتراض داریم از این لحاظ است که وی که در مکتب اهل بیت صاحب لباس گردیده است ، ولی نسبت به امام دوازدهم از موضع امکان سخن می گوید نه موضع محبت ، موضعی که در قرآن به آن امر شده ایم . در واقع سخن آقای روحانی تقویت موضع منافقین است نه مؤمنین.

سخن آقای روحانی به این می ماند که بگویی یک نفر عاقل می تواند خودش را به درون چاه بیاندازد. بله این امکان هست ولی آیا این کار درستی است ؟ نمی گویند عقلش را از دست داده است ؟

اگر سخن آقای روحانی را قبول کنیم ، آنوقت واجب الاطاعة بودن امام را چگونه توجیه کنیم ؟


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/9cBwCs
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***