تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

فیلتر شدن تلگرام محصول عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات

به نظر میرسد تعبیری که از این شبکه بین آحاد جامعه رواج یابد شبکه ای برای کنترل امنیتی عقیدتی مردم باشد ، در واقع ذهنیتی با عنوان تفتیش عقاید و کنترل آن. ذهنیتی که ماحصل اتفاقات امنیتی چند سال اخیر است . در واقع مردم نسبت به این شبکه به مثابه اشراف اطلاعاتی نظام رفتار می کنند .یعنی مردم نسبت به این شبکه اعتماد ندارند.

فیلتر شدن تلگرام محصول عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات

 ائل/ محمدرضا سبزی؛

چند سالی است مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را صادر فرموده اند ، شبکه ای که در تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ایجاد گردیده است. شبکه ای که برای مدیریت اطلاعات جابجا شده در محدوده هر کشور در فضای مجازی ایجاد می گردد . شبکه ای که برای کنترل و ایجاد امنیت بیشتر برای کاربران فضای مجازی ایجاد می گردد .

اینکه این بستر در ایران شکل نمی گیرد به نظر حقیر غیر از نداشتن زیر ساختهای لازم ، معلول دو علت اساسی است البته شاید دلایل دیگری نیز داشته باشد .

به نظر میرسد تعبیری که از این شبکه بین آحاد جامعه رواج یابد شبکه ای برای کنترل امنیتی  عقیدتی مردم باشد ، در واقع ذهنیتی با عنوان تفتیش عقاید و کنترل آن. ذهنیتی که ماحصل اتفاقات امنیتی چند سال اخیر است . در واقع مردم نسبت به این شبکه به مثابه اشراف اطلاعاتی نظام رفتار می کنند .یعنی مردم نسبت به این شبکه اعتماد ندارند.

موضوع دیگری که می تواند مورد بحث قرار گیرد مسأله محدوده محتوای اطلاعات است. اینکه در این شبکه چه نوع محتوایی گردش یابد ؟ پروتکل یا پیوست محتوایی این شبکه چه خواهد بود ؟ آیا در این شبکه به طور مثال امکان بارگذاری عکس ها و فیلم های شخصی با محتوای غیر اسلامی و نه مستهجن امکان پذیر خواهد بود ؟

چنانچه مسئولین امر زیر ساختهای این شبکه را فراهم آورند ، اعتماد سازی و تفاهم در خصوص محدوده محتوایی آن مهمترین موضوع این شبکه باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/vnqLNX
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***