تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به ائل:

دانشگاه ها و حوزه ها به درستی اوضاع فرهنگی را به شورا منعکس نمی کنند / نخبگان و اساتید صدایشان را آنقدر بلند کنند که به گوش مسئولان برسد

گلشنی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران در تبریز در پاسخ به سوال خبرنگار ائل گفت: دانشگاه ها و حوزه ها به درستی اوضاع فرهنگی را به شورا منعکس نمی کنند و نخبگان و اساتید صدایشان را آنقدر بلند کنند که به گوش مسئولان برسد.

دانشگاه ها و حوزه ها به درستی اوضاع فرهنگی را به شورا منعکس نمی کنند / نخبگان و اساتید صدایشان را آنقدر بلند کنند که به گوش مسئولان برسد

مهدی گلشنی در جمع خبرنگاران در تبریز در پاسخ به سوال خبرنگار ائل در خصوص  تعامل حوزه های علمیه و دانشگاه و وضعیت فرهنگی دانشگاه ها گفت: وضعیت دانشگاه های ما اسفناک است؛ دانشگاه ها و حوزه ها به درستی اوضاع فرهنگی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس نمی کنند.

این نظریه‌پرداز و رئیس گروه  فلسفه علم دانشگاه شریف ادامه داد:  ما در معرض تهاجم غرب هستیم اما فعالیت اساتید ‌و نخبگان ما کم رنگ شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: غرب متصور است که با تغییر فرهنگ و تزریق افکار نادرست به ما، می تواند نظام ما را برانداز کنند و نخبگان و اساتید کشور باید تغییری ایجاد کنند و باید صدایشان را آنقدر بلند کنند که به گوش مسئولان برسد.

وی با انتقاد از وضعیت فرهنگی موجور در دانشگاه ها، اذعان کرد: بسیار وضعیت اسفناکی داریم و هویت ما به تحلیل رفته لذا باید در فرهنگ خودکفا باشیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/vNJubF
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***