تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

گزارش ائل از حواشی جنبش بنر برای رئیس جدید شورای اسلامی آذربایجان شرقی:

تلاش سودجویانه طیف خاص برای تحمیل خود به شهرداری با چاشنی تخریب محیط زیست و آلودگی بصری / طرح های یکنواخت از طرف افرادی که خود بی اطلاع از موضوع بودند

جنبش نصب بنر چند روزی است که برای انتخاب غلامحسین مسعودی ریحان، عضو شورای شهر تبریز بعنوان رئیس شورای اسلامی استان به راه افتاده که حواشی این موضوع در نوع خود جالب توجه است.

تلاش سودجویانه طیف خاص برای تحمیل خود به شهرداری با چاشنی تخریب محیط زیست و آلودگی بصری / طرح های یکنواخت از طرف افرادی که خود بی اطلاع از موضوع بودند

به گزارش ائل، معضل نصب بنرهای تبریک در سطح شهر برای انتصاب مسئولین همواره چشم شهروندان را آزار می دهد و گاها نصب بی رویه بنرهای تبریک در سطح شهر به گونه ای می شود که تقریباً کمتر نقطه‌ای از شهر از این گزند داربست و بنرها در امان می ماند.

اثرات مخرب بنر بر سیمای شهر و محیط زیست

بنرهایی با موضوعاتی تکراری و مشابه از جمله انتصاب بجا و شایسته که تقریبا با فاصله زمانی چند روزه به روزرسانی می شوند که علاوه بر آثار مخرب برای محیط زیست و آلودگی بصری برای شهر، خطرات احتمالی از جمله سقوط داربست را در پی دارد.


معمولا در هر انتصابی، جنبش بنر در هر شهری به راه می افتد که علاوه بر از بین بردن زیبایی سیمای شهر، سبب ایجاد مزاحمت برای شهروندان شود لذا لزوم فرهنگ سازی در این راستا ضروری به نظر می رسد.

تبریک های جهان سومی به مسعودی ریحان با اهدف پشت پرده و توسل به نام برخی شورانشینان بی اطلاع

یکی از همین جنبش های نصب بنر چند روزی است که برای انتخاب غلامحسین مسعودی ریحان، عضو شورای شهر تبریز بعنوان رئیس شورای اسلامی استان به راه افتاده که حواشی این موضوع در نوع خود جالب توجه است.

علی رغم تاکیدهای پیشین اغلب اعضای شورای شهر تبریز بر پرهیز از نصب بنرهای تبریک در سطح شهر و جهان سومی خواندن این اقدام، برخی جریان های نزدیک به شهرداری تبریز چند روزی است که مبادی اصلی شهر را با طرح های اغلب یکنواخت و با چهره بزرگ نمایی شده از مسعودی ریحان، پر کرده اند.

اما وقتی به اسامی افرادی که این بنرهای تبریک از طرف آنها نصب شده می نگریم؛ نکته جالب توجهی اذهان عمومی را درگیر خود می کند.

عده ای از افراد خارج از مجموعه شهرداری و نزدیک به جریان های شورا و شهرداری با آب و تاب بسیاری و با سواستفاده از این انتخاب، سعی در برجسته کردن نام خود داشته و این گمانه زنی را ایجاد می کند که با تحمیل خود به شورانشینان، نیم نگاهی به معاونت های مهم شهرداری دارند و دست به چنین شیوه های نامطلوب می زنند.

همچنین برخی اسامی که بنرهای تبریک از طرف آنها صادر شده؛ خودشان از موضوع نصب بنر بی اطلاع بودند و این پیام های تبریک بصورت طرح های یکنواخت و از طرف افراد دیگر نوشته و در سطح شهر نصب شده که این موضوع هم در نوع خود تامل برانگیز است.

نصب بنر تبریک از طرف فردی که خود از موضوع خبر نداشته و مخالف چنین اقداماتی است که معایب آن از جمله برای محیط زیست ذکر شد؛ حاکی از بی اخلاقی فردی است که به نام و اعتبار دیگران متوسل می شود تا برای خود میز مدیریتی در شهرداری به پا کند!


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/LrreXk
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***