تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

بازدید علیرضا بیگی هیات اعزامی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

بازدید هیات اعزامی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

بازدید علیرضا بیگی هیات اعزامی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
*** Section AdSense ***