تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

واکاوی طرحی جنجالی برای خروج داروخانه ها از نظام درمان در گفتگوی ائل با دانشجوی داروسازی:

افزایش رقابت اقتصادی بین داروخانه ها و فراموشی ارائه خدمات / خطر تحقق نظام سرمایه داری در فروش دارو!

در روزهای اخیر مشاهده شده که در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعدادی از دانشجویان به نمایندگی از یک بخش مشغول جمع آوری امضا برای زنده کردن یک طرح نسبتا قدیمی هستند که به واکاوی این طرح جنجالی در گفتگوی با دانشجوی داروسازی پرداخته ایم.

افزایش رقابت اقتصادی بین داروخانه ها و فراموشی ارائه خدمات / خطر تحقق نظام سرمایه داری در فروش دارو!

به گزارش ائل، در روزهای اخیر مشاهده شده که در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعدادی از دانشجویان به نمایندگی از یک بخش مشغول جمع آوری امضا برای زنده کردن یک طرح نسبتا قدیمی  هستند.

در ادامه این طرح بندهای مختلفی آورده شده بجز بند اول، مابقی بندهای این طرح، به نفع داروسازان است اما متاسفانه همان یک بند مذکور بقیه بندها را پوشانده شده است.

این بند اشاره به برداشته شدن محدودیت تاسیس داروخانه دارد که با نگاهی عمیق تر می توان به مشکلات پیش روی اجرای این طرح‌پی برد.

این طرح که چندسالیست مبحث اصلی بیشتر محافل بوده و همیشه شکست خورده است لذا باید از چندین زمینه بررسی شود که برای این تشریح جزئیات آن گفتگویی با رضا دهنوی، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی داشته ایم.

داروخانه به عنوان یک بنگاه اقتصادی و ‌مرکز تولید پول دیده می شود!

دهنوی در تشریح این موضوع به خبرنگار ائل گفت: ضروری ترین نکته قابل ذکر این است که داروخانه یک مرکز پزشکی- درمانی است و هدف اصلی آن ارائه خدمات دارویی و نه صرف فروش داروست. متاسفانه با اجرای این طرح داروخانه به عنوان یک بنگاه اقتصادی و ‌مرکز تولید پول دیده شده و به نوعی توهین به جامعه داروساز محسوب می شود.

وی ادامه داد: از طرفی چون این بحث فقط مربوط به نظام سلامت است، سایر ارگان ها از جمله «شورای عالی رقابت» نباید در این بحث وارد شود. چون داروخانه صرفا یک محل برای اشتغال زایی نیست!

دهنوی تصریح کرد: در پاسخ به این سوال که فواید برداشتن حریم داروخانه چه سودی دارد؛ گفته می شود که برداشتن حریم باعث افزایش رقابت در ارائه خدمات دارویی شده و باعث بهبود کیفیت داروخانه ها و افزایش سهم ‌آنها در نظام سلامت می شود، ولی با کمی تامل می توان فهمید که این طرح فقط و فقط باعث افزایش رقابت اقتصادی بین داروخانه ها شده و ارائه خدمات به کلی فراموش می شود.

این دانشجوی داروسازی با ذکر مثالی تشریح کرد: بطور مثال یه مرکز درمانی را در نظر بگیرید که پس از اجرای طرح حدود ۱۰- ۲۰ داروخانه (راسته داروخانه داران!!!)در مجاورت آن تاسیس می شود- با در نظر گرفن اینکه پیش از طرح ۲-۳ داروخانه در آن محل حضور داشتند- با تاسیس داروخانه های جدید رقابت شدید مالی بین داروسازان رخ‌می دهد و هر یک علاوه بر تلاش برای افزایش درآمد سعی در حذف یکدیگر از بازار دارند و مسلما دو داروخانه قدیمی که قبلا در مجاورت آن مرکز بوده اند با مشاهده خطر کاهش گردش مالی خود سعی در برقراری ارتباط های زمینه ای با پزشکان برای معرفی داروخانه هایشان می کنند، که این امر‌ علاوه بر کاهش صحت و دقت درمان سبب سود رسانی بیشتر به پزشکان می شود و داروساز را صرفا به یک دلال تبدیل می کند.

دهنوی با بیان اینکه یکی از اهداف نظام سلامت کاهش مصرف دارو در بحث درمان است؛ اضافه کرد: با اجرای این طرح هر داروخانه سعی در فروش بیشتر دارو به هر‌نحو و تلاش برای ماندن در صحنه رقابت با سایر داروخانه ها می کند که در این مورد شاهد بیشترین آسیب به مردم می شود و از طرفی با افزایش رقابت بحث قاچاق دارو هم شدت بیشتری پیدا می کند.

تشریح جزئیات طرح با استفاده از قضیه «دامپینگ»

وی افزود: یک مثال ساده برای توضیح بهتر این قضیه «دامپینگ» است. در پدیده دامپنگ نتیجه نهایی حذف خرده فروش ها برای افزایش درآمد عده ای محدود از فروشندگان است. در تطبیق این مثال برای داروخانه گفته می شود که داروخانه های با گردش مالی کم به دلیل عدم توانایی در رقابت با داروخانه های بزرگتر(عدم سرمایه کافی برای زد و ‌بند و...) به دلیل ورشکستگی از بازار حذف می شوند. پس از حذف چند داروخانه از یک منطقه علاوه بر افزایش بیش از پیش قدرت یک داروخانه، داروخانه های دیگر بدلیل عدم توانایی و ترس از رقابت با آن داروخانه از آن فاصله گرفته و به این صورت افزایش قدرت روز افزون‌ می شود و نظام سرمایه داری به معنای واقعی کلمه معنا می شود.

وی با اذعان به اینکه نمونه قابل مشاهده برای مثال فوق همان حذف تدریجی سوپرمارکت ها با ظهور هایپر مارکت هاست؛ گفت: در آخرین نکته هم استناد می کنم به حرف یکی از این دوستان در توضیحاتشان گفتند «طبق آمار ۶۰٪ داروخانه های تبریز ورشکسته هستند پس باید از بازار رقابتی حذف شوند.» نکته قابل تامل اینجاست که چگونه یک داروخانه با سابقه چند ساله توانایی رقابت را نداشته(۶۰٪) و ورشکسته شده ولی ما اکنون انتظار رقابت و بقا از داروخانه های تازه تاسیس داریم؟! پس بطور مثال بازار دارویی تبریز پس از اجرای این طرح توسط همان ۴۰٪ داروخانه اداره شده و با توجه به اینکه اکثر داروخانه ها در رقابت با همان ۴۰٪ حذف می شوند، خلاء ۶۰ درصدی هم باید توسط همین داروخانه ها پر شود که می توان نتیجه گرفت ای طرح شروع طرح داروخانه های زنجیره ای است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/y8MZTi
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***