تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

شهرتی فر خبر داد:

مقدمات تحویل شرکت بلبرینک سازی تبریز انجام گرفت

معاون سیاسی امنیتی استاندار با اعلام این خبر افزود : بر اساس پیگیریهای انجام یافته ، ستاد احیاء وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسبت به تحویل و بازگشت شرکت بلبرینگ به فعالیت تولیدی و اقتصادی تصمیم گیری نموده و با تحویل احکام هیات اجرایی ، مقدمات تحویل و تحول شرکت انجام گرفت.

مقدمات تحویل شرکت بلبرینک سازی تبریز انجام گرفت

به گزارش ائل، معاون سیاسی امنیتی استاندار پس از جلسات مداوم و پیگیریهای کمیسیون کارگری شهرستان تبریز و استان درخصوص احیاء شرکت بلبرینگ سازی ، خوشبختانه این اقدامات به ثمر نشست.

شهرتی فربا اعلام این خبر افزود : بر اساس پیگیریهای انجام یافته ، ستاد احیاء وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسبت به تحویل و بازگشت شرکت بلبرینگ به فعالیت تولیدی و اقتصادی تصمیم گیری نموده و با تحویل احکام هیات اجرایی ، مقدمات تحویل و تحول شرکت انجام گرفت.

به گفته ی وی ، مطابق تصمیمات ستاد احیاء ، مقرر است ضمن پرداخت مطالبات کارگری ، نسبت به تامین مواد اولیه و راه اندازی قسمتهای مختلف تولیدی این شرکت اقدام شود و در مدت ۶ ماه کارخانه بلبرینگ بازسازی شده ، و متعاقب آن متناسب با نیاز بازار اقدام به تولید محصولات صنعتی نماید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/XHRXqE
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***