تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

مرکز فرماندهی تغییرات منطقه ای ایران، در درون کشور است؛

معامله بزرگ فرمانده جبهه مقاومت اسلامی با دغدغه مندان فرهنگ

سردار نوعی اقدم می گوید: مرکز فرماندهی ما که در سوریه هستیم، ایران است . اینجا اگر اصلاح شود آنجا درست عمل خواهد شد. فرمود من حاضرم کل مجاهدت های چهار ساله ام در سوریه را بدهم اما ثواب آگاه سازی یک نفر را بگیرم.

معامله بزرگ فرمانده جبهه مقاومت اسلامی با دغدغه مندان فرهنگ

 ائل / محمدرضا سبزی

 دیروز در خدمت سردار نوعی اقدم از فرماندهان جبهه سوریه بودیم. مطالبی در خصوص نقش ادبیات دفاع مقدس در مدیریت بحران های امنیتی کشور و منطقه بیان فرمودند.

گفت که مدیریت آقا مهدی باکری چطور بر تقویت توکلش بر خدا افزوده است. گفت که چطور در سوریه وقتی در مخمصه بوده چطور با توکل بر خدا به پیروزی رسیده است. گفت که چطور مقام معظم رهبری در جریان هدایت و مدیریت جنگ سوریه و عراق با حکمت عمل کرده است.

روی سخنم جای دیگری است .... بعد از سخنرانی سردار، در یک جلسه خودمانی سؤالی از وی پرسیدم که جواب جالبی شنیدم.

 پرسیدم:

من دغدغه فرهنگ مردم را دارم و تا آنقدر که می دانم سعی کرده ام همیشه خدا را مد نظر قرار دهم، اما معمولا درگیر بروکراسی و کج سلیقگی و بعضا بیشعوری، تا این حد که فکر می کنم واقعا خودمان را مسخره خاص و عام کرده ایم. تو را به خدا قسم  اگر کار ما در اینجا و داخل کشور در  اولویت نیست اگر کارهای ما وقت تلف کردن است به من بگویید تا تکلیفم با خودم روشن گردد.

 جوابی جالب شنیدم :

فرمود مرکز فرماندهی ما که در سوریه هستیم، ایران است . اینجا اگر اصلاح شود آنجا درست عمل خواهد شد.

ضمنا پیشنهاد یک معامله را داد:

فرمود من حاضرم کل مجاهدت های چهار ساله ام در سوریه را بدهم اما ثواب آگاه سازی یک نفر را بگیرم.

 معامله ای  عجیب و غریب  که بیشتر شبیه تعارف بود. اما سردار هیچ وقت اهل تعارف نبوده و نیست. این سخنان را از روی اعتقاد  و از ته دل مطرح می گفت برای همین لاجرم بر دلم نشست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/oTVRQW
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***