تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

معاون وزیر بهداشت ، در تبریز :

می توانیم ادعا کنیم که تا حدی در مقابل مردم عزیزمان سربلندیم / همه دست به دست هم داده ایم تا با ایجاد زیر ساخت های لازم در حوزه سلامت رضایت خدای تعالی و مردم عزیزمان را به دست آوریم .

دکتر سید علی صدر السادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جشنواره عمران سلامت تبریز که در تالار شهید شایانمهر دانشکده پزشکی در حال برگزاری می باشد گفت : همه دست به دست هم داده ایم تا با ایجاد زیر ساخت های لازم در حوزه سلامت رضایت خدای تعالی و مردم عزیزمان را به دست آوریم .

می توانیم ادعا کنیم که تا حدی در مقابل مردم عزیزمان سربلندیم / همه دست به دست هم داده ایم تا با ایجاد زیر ساخت های لازم در حوزه سلامت رضایت خدای تعالی و مردم عزیزمان را به دست آوریم .

به گزارش ائل به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دکتر سید علی صدر السادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جشنواره عمران سلامت تبریز که در تالار شهید شایانمهر دانشکده پزشکی در حال برگزاری می باشد گفت : همه دست به دست هم داده ایم تا با ایجاد زیر ساخت های لازم در حوزه سلامت رضایت خدای تعالی و مردم عزیزمان را به دست آوریم .


دکتر صدر السادات دراین جشنواره ضمن ارائه گزارشی از کارهای انجام یافته در حیطه عمران سلامت در سطح کشور و دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت : با این حجم وسیع ایجاد زیر سخت های لازم در حوزه سلامت می توانیم ادعا کنیم که تا حدی در مقابل مردم عزیزمان سربلندیم .


وی گفت : در اجرای این پروژه های بزرگ خیل عظیمی از خیرین ،پیمانکاران ، ناظرین ، مشاورین ، دفاتر فنی دانشگاهها ، معاونین توسعه و روسای دانشگاهها منشا اثر بوده اند .

گفتنی است : در ادامه جشنواره ، دکتر صدر السادات با حضور مسئولین استانی از تمبر عمران سلامت تبریز رونمایی کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/GYd7xS
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***