تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

فیلم | شیعه شدن یک مولوی وهابی / حاضر بودم شیطان پرست باشم اما شیعه نشوم!!!

دوستم بمن گفت یک مجلس روضه امام حسین (ع) بیا، گفتم استغفرالله من مجلس کفر نمیام اظهارات تکان دهنده ی یک وهابی شیعه شده را اینجا ببینید

فیلم | شیعه شدن یک مولوی وهابی / حاضر بودم شیطان پرست باشم اما شیعه نشوم!!!
*** Section AdSense ***