تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

بررسی ائل از گزارش عملکرد روحانی از کارنامه دولت در تبریز:

کلیدی که در قفل فرهنگ آذربایجان نچرخید / سکوت تلخ روحانی درباره وعده تاسیس فرهنگستان ترکی

روحانی که در همه سفرهای انتخاباتی خود حتی وعده های عملی نشده خود را نیز بعنوان وعده دعملیاتی شده به زبان آورده است؛ این بار در سفر به تبریز هیچ سخنی در موضوع فرهنگستان زبان آذری بیان نکرد که شاید خود هم می داند که این وعده ای بود که همانند وعده های دیگر، دولت یازدهم توان عملیاتی کردن آن را نداشت.

کلیدی که در قفل فرهنگ آذربایجان نچرخید / سکوت تلخ روحانی درباره وعده تاسیس فرهنگستان ترکی

به گزارش  ائل ، حسن روحانی در سفر انتخاباتی خود به تبریز که چند روز پیش انجام گرفت؛ از تحقق وعده های خود به مردم آذربایجان سخن به میان آورد و تاکید بر عملی کردن قول های خود داشت که بحث آنها در این مجال نمی گنجد. اما موضوع اساسی در این زمینه این است که رییس دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره ریاستن جمهوری از یکی از مهترین وعده اش به مردم آذربایجان یعنی ایجاد فرهنگستان زبان آذری حرفی به میان نیاورد.

اعتراف دستیار ویژه روحانی به اشتباه رییس دولت یازدهم

بعد از آن وعده روحانی در سفر تبلیغاتی خود در سال 92  به یکباره ایجاد فرهنگستان منتفی شده و حتی در جریان سفر حجت الاسلام یونسی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی به تبریز در گفت و گویی اذعان داشت: طرح موضوع فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی از ابتدا اشتباه بود.

اما آنچه که در روزهای افتتاح بنیاد فرهنگ و هنر نگران کننده بود؛ تغییر ماهیت فرهنگستان به بنیادی شبه دولتی بود که مبادا با تاسیس چنین بنیادی ضمن ادعای عملیاتی شدن دوعده انتخاباتی، به یک بهره برداری سیاسی تبدیل گردد و فرهنگ آذربایجان فراموش شود.

بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان در ماه های پس از استقرار در خانه پروین اعتصامی چند برنامه محدود و کم رمق داشت. برنامه هایی که اگرچه امیدواری برای فعال شدن بنیاد در زمینه برگزاری برنامه های روتین فرهنگی و ادبی را زنده نگه می داشت اما نشانی از فعالیت علمی تخصصی در این حوزه ها نداشت.

بی شک مردم می دانند که با تاسیس بنیاد به جای فرهنگستان زبان و ادب آذری، که قرار بود محا اشاعه فرهنگ آذربایجان باشد؛ وعده روحانی عملی شده باشد و شاید روحانی نیز این را بخوبی می دانست و در سفر انتخاباتی خود به تبریز و ارومیه در کنار ادعاهای خود مبنی بر عملی شدن وعده هایش، در این خصوص حرفی نزد.

حال بعد از گذشت ۴ سال از وعده روحانی و در آستانه پایان عمر دولت یازدهم، یکبار دیگر عدم تحقق وعده های روحانی در دولت تدبیر و امید عیان شد؛ تا جایی که دادن چنین وعده ای از داوطلب ریاست جمهوری و جایگزین کردن وعده با یک اقدام در سطح پایین تر، اذهان عمومی را به سمتی می برد که منبعد اعتنایی به هیچ وعده حتی قابل تحقق از سوی مسوولین اجرایی کشور نشود و بی اعتمادی عمومی حاصل می شود.

روحانی که در همه سفرهای انتخاباتی خود حتی وعده های عملی نشده خود را بعنوان وعده عملیاتی شده  به زبان آورده است؛ این بار هیچ سخنی در موضوع فرهنگستان زبان آذری بیان نکرد که شاید خود هم می داند که این وعده ای بود که همانند وعده های دیگر، دولت یازدهم توان عملیاتی کردن آن را نداشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/ij6lGA
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***