تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

کلیپ | احترام ویژه ی افسر صهیونیستی برای مهندسان ایرانی!

کلیپ احترام ویژه ی افسر صهیونیستی برای مهندسان ایرانی! این افسر صهیونیست میگه ایران تو شرایط تحریم اینهمه پیشرفت موشکی داشته اگه تحریم نبود چکار می کرد؟ ببینید

کلیپ | احترام ویژه ی افسر صهیونیستی برای مهندسان ایرانی!
*** Section AdSense ***