تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

به بهانه چند ماه مانده به انتخابات؛

شارلاتانیسم مدیریتی؛ شارلاتانیسم هنری

شارلاتانیسم فرهنگی و شارلاتانیسم مدیریتی چقدر آشکارا در هنگامه های انتخاباتی خود را در قالب \\\"نان به هم قرض دادن های سخاوتمندانه \\\" بروز می دهند.

شارلاتانیسم مدیریتی؛ شارلاتانیسم هنری

 ائل/ رضا شیبانی؛

دم انتخابات، هنگامه ائتلاف های پنهانی میان جماعتی ست از هنرمندان سرگردان و "هر دم به رنگی در آ" با سیاست بازان و مدیران سلطه جو؛ مدیرانی که تمام طول مدیریت و وکالت در پی کامجویی از قدرت وبالا کشیدن منابع ثروت و  آوردن پرونده های فساد هستند و شب انتخاباتی ،  اهل فرهنگ می شوند و عارضند به حضور جلسات فرهنگی و هنری و ادبی ؛ پنداری به شیوه بساز و بفروشی و پیمانکاری ، کمر بسته اند به برساختن هنری اخته و مداح و تبلیغ گر برای کمپین انتخاباتی خود.

این رسم هنر سوز و هنر کش چنان بی شرمانه باب شده است که شانی برای  هنر و ادبیات باقی نگذاشته است. این یعنی تعریف فرهنگ و هنر و ادبیات ذیل قدرت سیاسی فاسد .ظاهرا از اهالی فرهنگ هم آن هایی به این طیف پا می دهند که هم رنگ همان قماش مدیریتند.

شارلاتانیسم  فرهنگی و  شارلاتانیسم  مدیریتی چقدر آشکارا در هنگامه های انتخاباتی خود را در قالب "نان به هم قرض دادن های سخاوتمندانه " بروز می دهند.

هنرمند و ادبیاتی  سرگردان از فلان مدیر زیر سوال ،  که حتی اسم اهل فرهنگ را هم درست  نمی داند  ، مدیر محبوب اهل فرهنگ می تراشد و ایضا همان مدیر ،زور می زند تا از طرف مقابل هنرمند ملی و هنرمند انقلابی و ... بر بسازد.

سودا برای طرف سیاسی سودای رای است و برای طرف هنری ، دریوزه سکه و جایزه و کارت هدیه!

البته درد آن نیست که  این دو طیف  به هم رسیده اند.نه کسی باور می کند مدیر  شارلاتان  بی مصرف مدیر فرهنگی ست و نه هاضمه ملت ،  فلان هنرمند ول معطل  و خودفروخته  را به عنوان  هنرمند  انقلاب می پذیرد.

درد، استخوان سوز تر است.درد آن است که در این بازی، جمهوری اسلامی حاصل خون صدها هزار  شهید ، با تمام عظمت فرهنگی خود ، ذیل چنین ائتلافی تعریف می شود.حاصل آن است که می بینیم!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***